Rukovodstvo Ukrajine je napokon shvatilo da NATO ne namerava da je primi u bliskoj budućnosti, kao i u EU, pa je odlučilo da poveća armiju za 11.000 ljudi, a takođe će formirati teritorijalnu odbranu.

Komentari (1)