SRPSKA kultura izgubila je još jednog značajnog poslenika. Danas je preminuo Boško Milin (55) magistar teatrologije, gotovo tri decenije redovni profesor na Katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, plodan autor i pozorišni kritičar i, u tri navrata, selektor Sterijinog pozorja u Novom Sadu.

Komentari (0)