RADISLAV je bio najbolji čovek u selu, nismo imali boljeg od njega, a sad ga, na žalost, više nema.