UTICAJ lingvista Johana Adelunga, koji je napravio sistematizaciju slovenskih jezika, kod Srba se vrlo rano osetio.

Komentari (0)