Feljton

FELJTON - DUHOVNIK I NARODNI PROSVETITELJ: Sava je u hodočašćima u Svetu zemlju propagirao ravnopravnost autokefalne pravoslavne crkve

FELJTON - DUHOVNIK I NARODNI PROSVETITELJ: Sava je u hodočašćima u Svetu zemlju propagirao ravnopravnost autokefalne pravoslavne crkve

U DRUGOM Savinom hodočašću u Svetu zemlju (1234. godine), njegovo širenje ugleda srpske države i njene pravoslavne crkve je i još jače i šire, jer se Sava ovaj put prvo ponovo susreće sa starim prijateljem jerusalimskim arhiepiskopom Atanasijem, a potom i sa aleksandrijskim pravoslavnim arhiepiskopom Nikolom i egipatskim sultanom Al Kamilom, koji mu obezbeđuje vodiče za obilazak Sinaja.

18. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - FASCINACIJE MLADOG RASTKA: Monaško ime Nemanjića - Sava nije bila slučajnost

FELJTON - FASCINACIJE MLADOG RASTKA: Monaško ime Nemanjića - Sava nije bila slučajnost

IAKO je sveukupno Savino spisateljstvo prevashodno bilo u domenu prevodilaštva, ipak se u njegovim radovima, a posebno u tom delu Studeničkog tipika koji se bavi Žitijem glavnog ktitora te bogomolje oseća da je pisac imao i dosta književnog talenta i pored svih konceptualnih i stilskih ograničenja koje takvi suvoparni crkveno-pravni spisi po svojoj prirodi sadrže u sebi.

17. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - PRVI USTAV NACIONALNE CRKVE: Na osnovu Savinog Zakonopravila, car Dušan je 1349. godine uradio Zakonik

FELJTON - PRVI USTAV NACIONALNE CRKVE: Na osnovu Savinog Zakonopravila, car Dušan je 1349. godine uradio Zakonik

SAVIN tekst, u Žitiju Svetog Simeona (1208), u Studeničkom tipiku, počinje od Nemanjine ostavke na položaj srpskog vladara u kome se koncentriše na njegove dve poslednje besede: prvu, vlasteoskom Saboru, kojom se odriče od prestola, a drugu, svojim sinovima Vukanu i Nemanji II, u kojoj ih savetuje da žive u slozi i bratskoj ljubavi. Sledeći odeljak je posvećen Nemanjinom zamonašenju u Studenici, u kome Sava hvali njegov napor da ’’iziđe na viši duhovni stepen’’ i da se povuče na Svetu Goru, a poslednji i najganutljiviji je o njegovoj bolesti, smrti i prenosu njegovih moštiju u Srbiju.

16. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - PRVI SRPSKI KNJIŽEVNIK: Kratki Karejski tipik od samo dva lista je monah Sava sastavio 1199. posle smrti svoga oca

FELJTON - PRVI SRPSKI KNJIŽEVNIK: Kratki Karejski tipik od samo dva lista je monah Sava sastavio 1199. posle smrti svoga oca

O SVETOGORSKOM monahu Savi Nemanjiću, kasnijem Svetom Savi Srpskom se danas ponajčešće govori kao o osnivaču autokefalne pravoslavne srpske crkve, jer je on istinski bio i njen konceptualni kreator i njen prvi funkcionalni arhiepiskop. Ne manje se razmatra kao zakonodavac u oblasti crkvenog i građanskog prava, iako su na tom polju većina njegovih dela prevodi iz bogate riznice romejskog crkvenog i građanskog zakonodavstva.

15. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - UNIVERZALNI NARODNI UČITELJ: Savina harizma bila je prisutna u memoriji srpskoga naroda

FELJTON - UNIVERZALNI NARODNI UČITELJ: Savina harizma bila je prisutna u memoriji srpskoga naroda

NASTAVAK srpskog ropstva pod Turcima za još dva i četvrt veka od tada je dodatno pomutio sećanja potlačenog, siromašnog i pretežno nepismenog pučanstva na Savine mnoge realne diplomatske i državotvorne uspehe za vreme njegovog života i podstakao njegove napore u duhovnom prosvetiteljstvu skoncentrisanom u širokom posrbljavanju hrišćanske vere, dobrovoljno primljene nekoliko vekova ranije.

14. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - HODOČAŠĆE SRPSKOG SVECA: Sava je na svom putu obišao Jerusalim i druga sveta mesta

FELJTON - HODOČAŠĆE SRPSKOG SVECA: Sava je na svom putu obišao Jerusalim i druga sveta mesta

KADA je u jesen 1228. godine Stefan Prvovenčani, zbog lošeg zdravstvenog stanja zatražio od brata Save da ga pre smrti zamonaši, kako su i Domentijan i Teodosije u svojim žitijama opisali, Sava nije mislio da mu je brat već tako blizu svoga sudnjega dana, te mu je obećao da će to učiniti kad tome dođe vreme i krenuo na put da obiđe neke manastire po Srbiji.

10. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - SRBIJA DOBIJA PRVOG KRALJA: Stefan Nemanja  II je krunisan i po katoličkom i po pravoslavnom obredu

FELJTON - SRBIJA DOBIJA PRVOG KRALJA: Stefan Nemanja II je krunisan i po katoličkom i po pravoslavnom obredu

Neki od srpskih istoričara su odluci Stefana Nemanje II da primi krunu od pape Honorija III videli izvesne indikacije razdora između Nemanjića braće, zbog čega je Sava otišao na Svetu Goru 1217. godine, ali znajući koliko harmonije je u svemu bilo između njih, mnogo logičnije je pretpostaviti da su oni imali prećutno razumevanje o svemu što je pred njima u oba hrišćanska tabora, jer je i Savi moralo biti jasno da jedino preko papske krune njegov brat može da svojoj vlasti obezbedi svetovni legitimitet koji bi prekinuo teritorijalne pretenzije susednih katoličkih vladara.

06. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - OPREDELJENJE ZA PRAVOSLAVLJE: Među  braćom je postojalo prećutno razumevanje

FELJTON - OPREDELJENJE ZA PRAVOSLAVLJE: Među braćom je postojalo prećutno razumevanje

I SAVA i njegov brat Nemanja II su dobro znali da se sa nestankom hiljadugodišnjeg Romejskog carstva do kraljevskih kruna jedino moglo doći preko rimskih papa, iako im je isto tako bilo jasno da sa tim krunama dolaze i mnogo teži zahtevi potčinjavanja jednom svetovno moćnom ali duhovno inferiornom i šizmatičkom centru svetovne moći koji je svojoj ambiciji dominiranja svetom potčinio najosnovnije ideale originalnog sabornog hrišćanstva kome su pokršteni Srbi još od Ćirila i Metodija bili duhovno privrženi.

04. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - SRBI KAO BALKANSKI IRCI: Gaje vrlo jaka osećanja prema kosovskoj ravnici

FELJTON - SRBI KAO BALKANSKI IRCI: Gaje vrlo jaka osećanja prema kosovskoj ravnici

U BEOGRADU sam nekoliko dana proveo u Američkoj bolnici koju još uvek vodi dr Rajan.Ta bolnica se nalazi na brdu na periferiji grada i uživala je respekt kod Nemaca ušančenih na drugoj strani reke. U gradu se videlo relativno malo oštećenja, osim duž rečne obale, gde su sve zgrade, uključujući kasarne, bile pretvorene u ruševine. Most preko reke je bio porušen, ali tada su topovske baterije razmenjivale povremenu paljbu, međutim nijedna od tih bombi nije pala na grad. Jedan nemački avion je skoro svakodnevno izjutra nadletao Beograd i svaki put je bio pozdravljen paljbom šrapnela koji su, kad se rasprsnu, ličili na oblačiće praha na nebu.

22. 04. 2022. u 18:00

FELJTON - HARVARDSKI DOBROVOLJCI U SRBIJI: Osobina Srbina  kad je bolestan nije rezignacija već hrabro trpljenje

FELJTON - HARVARDSKI DOBROVOLJCI U SRBIJI: Osobina Srbina kad je bolestan nije rezignacija već hrabro trpljenje

ZAMOLJEN sam da pišem o radu Sanitarne komisije Američkog Crvenog krsta u Srbiji i, posebno, da kažem nešto o onome što su uradili ljudi sa Harvarda povezani sa Komisijom. Treba imati u vidu da nijedan član Komisije, osim dr Stronga, ne zna tačno šta su uradili drugi članovi Komisije, niti može steći sveobuhvatnu predstavu o tom poslu u celini. Stoga ću izneti nekoliko opštih informacija o tom radu, a zatim nastaviti sa opisom onoga što sam lično video.

21. 04. 2022. u 18:00