SKANDAL U CRNOJ GORI: Veće sutkinje Suzane Mugoše menjalo je činjenični deo optužnice za pokušaj "državnog udara"

V.Kadić

09. 02. 2021. u 19:56

SUDIJE Apelacionog suda obrazlozile su ukidanje presude optuženima za pokušaj "državnog udara" navodeći da je veće sudije Suzane Mugoše prekoračilo optužbu povredom objektivnog identiteta, kao i da je obrazloženje njihove odluke nejasno i u znatnoj meri protivrečno.

СКАНДАЛ У ЦРНОЈ ГОРИ: Веће суткиње Сузане Мугоше мењало је чињенични део оптужнице за покушај државног удара

Foto Depositphotos

Optuženi su lideri Demokratskog fronta, ruski i državljani Srbije.

- Uz to, pobijana presuda je doneta i uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač.8 i 9 ZKP, jer je izreka u tim delovima nerazumljiva i protivrečna datim razlozima, dok u obrazloženju nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, zbog kojih povreda se nije mogla sa sigurnošću ispitati zakonitost njenog donošenja, a kako se to žalbama branilaca svih optuženih i žalbi optuženog Bratislava Dikića ukazuje, i na koje povrede drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti shodno čl.398 st.1 ZKP, ističu sudije Apelacionog suda u obrazloženju odluke, dodajući da su žalbe branilaca optuženih i Dikića bile osnovane i u delu u kom objašnjavaju da se zbog navedenih bitnih povreda krivičnog postuka nisu mogli prihvatiti činjenični i pravni zaključci u odnosu na odlučne činjenice dela 1. i 2. pobijane presude:

- Pa je i činjenično stanje u tim delovima pogrešno i nepotpuno utvrđeno u pogledu postojanja krivičnih dela optuženih za koja su oglašeni krivim i njihove krivice za ta dela. Naime, odredbom čl.369 st.1 ZKP, propisano je da se presuda može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na delo koje je predmet optužbe sadržane u podignutoj odnosno na glavnom pretresu izmenjenoj optužnici. Dakle, između optužbe i presude mora da postoji identitet (podudarnost), tj. da sud sudi o onome o čemu tužilac tuži. Optužba određuje krivičnu stvar u dva pravca: a) činjeničnom osnovicom optužbe određuje se ličnost kojoj treba da se sudi (subjektivni identitet) i događaj o kome treba da se sudi (objektivni identitet), i b) pravnom osnovicom optužbe daje se pravna ocena dela koje se stavlja na teret optuženom.

Uprkos tome, sud je izmenio činjenični deo optužnice za Mandića i Kneževića, unoseći u presudi datum drugačiji od onog koji je specijalni tužilac naveo.

- Činjeničnim opisom dela 1. optužnice, koji je preciziran na glavnom pretresu od 19.03.2019.godine, optuženima Andrija Mandić, Milan Knežević i Mihailo Čađenović je pored ostalog stavljeno na teret da su '...krajem februara 2016. godine postali pripadnici kriminalne organizacije...', pri kojem vremenskom određenju je državni tužilac ostao do kraja glavnog pretresa. Međutim, u konkretnom slučaju prvostepeni sud je izmenio činjenični opis, određujući drugo vreme kada su ovi optuženi postali pripadnici kriminalne organizacije, na način što je u delu 1. izreke naveo da su postali '...tokom februara 2016. godine...' Postupajući na prednji način, dakle unoseći u činjeničnom opisu dela 1. pobijane presude činjenice koje nijesu sadržane u optužnici tj. određujući drugo vreme kada su optuženi A.M., M.K. i A.M. postali pripadnici kriminalne organizacije, obuhvatajući pored kraja februara 2016. godine i vreme od početka februara jeseca do kraja februara, proširujući im time vremensko delovanje u kriminalnoj organizaciji, čime im je stavio veću količinu kriminalne aktivnosti u odnosu na onu stavljenu im u optužnici, prvostepeni sud je takvim postupanjem povredio objektivni identitet optužbe, koji identitet u smislu čl.369 st.1 ZKP mora postojati između optužbe i presude, čime je prekoračio optužbu i time počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač.5 ZKP-a- navodi se u obrazloženju.

Sudije Apelacionog suda ukazuju da se u tom delu ne može raditi ni o kakvom preciziranju činjeničnog opisa izmijenjene optužnice u pogledu vremenskog perioda pristupanja tih optuženih kriminalnoj organizaciji.

- Već se radi "o izmeni ukupnog njihovog vremenskog delovanja u izvršenju krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije, a koje vreme u svakom konkretnom slučaju mora biti što preciznije navedeno, jer ima višestruki krivično pravni značaj, pa se ne mogu prihvatiti razlozi u pobijanoj presudi (str.670 pasus četvrti) da je u tom delu preciziran činjenični opis optužnice prema utvrđenom činjeničnom stanju, jer je sud intervencijom u činjeničnom opisu proširio vreme delovanja optuženih u okviru organizacije, a samim tim i stavio im na teret veću količinu kriminalne aktivnosti u odnosu na optužni akt".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)