DROBILICA ZA ŠUT BLIZU DUNAVA: U planu da se napravi odlagalište i postrojenje za tretman neopasnog otpada u naselju Krnjača

A. Z. K. - M. S.

21. 11. 2020. u 12:55

ODLAGALIŠTE i postrojenje za skladištenje, tretman i ponovno korišćenje neopasnog otpada moglo bi da bude izgrađeno u Krnjači na lokaciji Reva ukoliko Sekretarijat za zaštitu životne sredine aminuje ovaj projekat.

ДРОБИЛИЦА ЗА ШУТ БЛИЗУ ДУНАВА: У плану да се направи одлагалиште и постројење за третман неопасног отпада у насељу Крњача

Foto Printskrin

JKP "Gradska čistoća", kao nosilac, podnelo je nadležnom skeretarijatu zahtev za saglasnost na studiju procene uticaja na okolinu. Do 10. decembra dokument će biti na javnom uvidu, a istog dana je zakazana i javna rasprava.

Kako se navodi u projektu, namera je da se utvrde svi mogući zagađivači vazduha, vode i zemljišta, kako u redovnim tako i u havarijskim situacijama i da se predvide načini otklanjanja kako ne bi došlo od ugrožavanja životne sredine i ljudi. Na parceli je predviđena instalacija drobilice za otpad i mobilnih kontejnera za smeštaj radnika "Čistoće".

- Lokacija Reva nalazi se na području GO Palilula, između Severne magistralne tangente, Pančevačkog puta i Dunava - stoji u studiji. - Prostor je neizgrađen, neuređen, a od strane JKP "Zelenilo" nema posebnih uslova u pogledu zaštite zelenila na predmetnim parcelama. Udaljenost od Dunava je 500 metara. Između lokacije i Dunava je odbrambeni nasip. Zbog udaljenosti lokacije od zone stanovanja, planirane aktivnosti neće imati značajan uticaj na zdravlje stanovništva.

Prerada i u Vinči

TERTMAN za preradu građevinskog otpada trenutno se gradi i na deponiji "Vinča" u organizaciji "Beočiste energije". Plan je da ovo postrojenje bude završeno do kraja godine i pušteno u rad. Ovde će se reciklirati oko 200.000 tona građevinskog otpada.

Kako obrazlaže direktor JKP "Gradska čistoća" Marko Popadić, ovo će biti neka vrsta alternative za postrojenje za preradu građevinskog otpada koje "Beočista energija" gradi u Vinči.

- Pošto nećemo moći da koristimo deponiju, ideja je da se ovde dovozi šut, beton - navodi Popadić.

- Ovaj otpad će se koristiti za nasipanje tog područja, a biće i drobilica kojom će da se prerađuje ovaj otpad, pa da se posle koristi za puteve. Ako nam Sekretarijat za zaštitu životne sredine odobri, krenućemo u realizaciju. Neophodne su nam još dve lokacije, ali čekamo odluku nadležnog sekretarijata.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)