SAT Petra Drugog Petrovića Njegoša ukrašen brilijantima i zlatni pečat dvorske kancelarije, koji su deo trezorskih vrednosti, nestali su iz Narodnog muzeja na Cetinju. Krivičnu prijavu protiv N. N. lica podneo je Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju Aleksandar Berkuljan, muzejski tehničar. Reč je o delu od 8.997 predmeta i istorijskih dokumenata iz fonda ove institucije koji su nestali. Među njima je čak i Njegošev sto. Priča se da je završio u kabinetu jednog od crnogorskih funkcionera. Pošto mu se nije dopala njegova visina, uzeo je testeru i skratio nogare?!


- Ova prijava se ne zasniva na dokumentaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara, niti ima veze s manjkom koji je konstatovan tokom procesa revalorizacije. Zbog toga se ne radi ni o aneksu ranije podnete prijave. U pitanju je potpuno nova informacija, koja se odnosi na fondove do današnjeg dana, a ne na stanje iz 1964. godine, kojim se bavila Uprava za kulturna dobra - kazao je Berkuljan tužilaštvu, dodajući da se prijava odnosi na više od 810 jedinica numizmatike iz Numizmatičke zbirke bivšeg Državnog muzeja, odnosno današnjeg Muzeja kralja Nikole - saopštio je u tužilaštvu Berkuljan, a prenosi “Pobjeda”. - Svi podaci, koji su u zvaničnoj formi dostavljeni Komisiji za reviziju fonda Muzeja kralja Nikole, preko direktorke Anastazije Miranović, govore da je u toj zbirci uvek bilo više predmeta nego što ih je danas - najveći zabeleženi broj od 1.540 iz 1971. godine (popisni inventar), naspram današnjih 730, koliko je zabeleženo u zapisniku o primopredaji numizmatike i filatelije u Istorijskom muzeju od pre četiri godine. Kao nedostajući primerci posebne vrednosti figuriraju tri zlatnika, od kojih su dva dukata mletačkog dužda Domenika Kontarina i jedan sa figurom Sloge iz 1614. godine.

ČAST Delo Jaroslava Čermaka "Spasavanje slika iz dvora"


Berkuljan je konstatovao i manjak najmanje 350 primeraka filatelističke zbirke, pa nepokretne kuhinje, karoca, zaprežnih kola i 12 topova iz nekadašnjeg Muzeja NOB-a. Pod misterioznim okolnostima minulih decenija nestali su i Njegošev nameštaj - više od dvadeset komada, slike i skulpture, koji su 1966. godine upisani u registar kulturnih dobara.


OSKRNAVLjENA IKONA

Ikona Bogorodice Filermose koja se nalazi u Plavoj kapeli Narodnog muzeja na Cetinju je oskrnavljena. Nije poznato da li se to desilo dok je 120 godina bila u ruskim lavrama, negde po Evropi, ili tokom zlog proleća 1941. na putu od Beograda do Ostroga. Ili, možda, posle toga u Narodnoj Republici Crnoj Gori?

- Sa nje su skinuta i tragom nestala dva krupna draga kamena - jedan od devet rubina bledocrvene boje u oreolu, prvi po redu u desnom kraku, gledano odozgo nagore, i središni, najveći, od osam safira u đerdanu i na prsima Bogorodice - kaže, za “Novosti”, Budo Simonović, publicista iz Podgorice, koji se dugo bavio ovom temom. - Na mestu gde je stajao rubin, baš kao i uz odgovarajući rubin na suprotnom, levom kraku, odnosno uz svih preostalih osam rubina u oreolu, i dalje se nalazi jedan mali dijamant, a na mestu gde je bio veliki safir u obliku ogromne kapi sada stoji neki zlatni ukras u obliku krstića sa belim kamenom u sredini. Nema ni safira ni dijamanta, na kakvim visi ostalih šest safira u đerdanu.