Vlada Republike Srpske donela je danas odluku o proglašenju Parka prirode Una. On će se graničiti sa Nacionalnim parkom prirode “Una” u Federaciji BiH, a u pitanju je lokalitet koji obuhvata 13 opština, koje se nalaze uzvodno i nizvodno uz ovu reku.

Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić ocenila je da je ovo još jedan mehanizam da se spreči namera Hrvatske da izgradi radioaktivni i nukelarni otpad na Trgovskoj gori u opštini Dvor u Hrvatskoj. Lokacija je u neposrednoj blizini granice sa BiH, odnosno Republikom Srpskom, a Novi Grad je udaljen svega nekoliko kilometara od Dvora.

PROČITAJTE JOŠ - Protest zbog radioaktivnog otpada

U ovoj opštini u Republici Srpskoj za 27. septembar je zakazan protesni skup, a ministarka Golić je ocenila da bi to trebalo biti jasna poruka hrvatskim vlastima da odustanu od svojih namera, te potraže drugu lokaciju za odlaganje ovog opasnog otpada.

- Treba da potraže lokalitet na mestu koje nije naseljeno i koje ne ugrožava životnu sredinu - kazala je Golićeva.

Komentarišući bojazan meštana sa ovog područja, da se nuklearni i radioaktivni otpad već odlaže na Trgovskoj gori, Golić je istakla da za to “ne postoje tehničke mogućnosti”, jer bi zahtevalo velika sredstva i kompletnu sanaciju terena.

- U ovim uslovima, gde se radi o staroj vojnoj kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, trusnom području isprepletanom podzemnim vodama, trebalo bi puno sredstava da to saniraju – navela je Golićeva.

Podsetila je da je pre dve godine Državna regulatorna agencija za radioaktivnu i nuklearnu sigurnost BiH (DARNS), kontrolisala ovo područje, te da tada nisu zabeležena prekoračenja.

- Hrvatska je članica Evropske unije i sumnjam da takvo nešto mogu uraditi. Ipak, sve moramo budno pratiti – naglasila je ministarka iz RS.

Ona je danas govorila i o radu ekspertskog tima iz Holandije u vezi problema sa kancerogenim uljem piralen koji je iscurio u banjalučkoj poslovnoj zoni “Incel”, te je istakla da se do kraja oktobra očekuje kompletan projekat. Na osnovu njega biće precizirano šta treba raditi po fazama na čišćenju i sanaciji ovog područja.

Podsetila je da samo tri zemlje primaju takav „hemijski otpad“ koji se uništava isključivo spaljivanjem, Nemačka, Italija i Francuska. Golić je rekla i da su Vladi RS odobrena grant sredstva Njemačke razvojne banke (KfW) za projekte energetske efikasnosti, uglavnom za objekte iz oblasti obrazovanja i zdravstva, a radi se o 10 miliona evra bespovratnih grant sredstava.