Podrška za jači region

24. 12. 2019. u 20:00

EU izdvaja 2,5 miliona evra za konkurentnija mala i srednja preduzeća Zapadnog Balkana. Glavni korisnici biće privrednici kroz podršku u povezivanju, konkurisanju za sredstva fondova

Подршка за јачи регион

AP Photo/Thierry Monasse

POTPISIVANJEM ugovora između Evropske komisije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6) u Tirani, tokom CEFTA nedelje, startovao je projekat podrške malim i srednjim preduzećima tog regiona za koji je Evropska unija izdvojila dva i po miliona evra. Male i srednje kompanije iz svih šest zapadnobalkanskih ekonomija, u okviru projekta unapređenja konkurentnosti privreda regiona, imaće na raspolaganju konkretnu podršku za unapređenje proizvodnih i izvoznih kapaciteta, i povećanje plasmana robe i usluga na regionalnom i svetskom tržištu.

Evropska unija je za ovaj projekat, koji će realizovati Komorski investicioni forum, izdvojila dva i po miliona evra za podršku jačanju kapaciteta Komorskog investicionog foruma i privrednih komora članica, a glavni korisnici ovih sredstava biće privrednici kroz podršku u povezivanju, konkurisanju za sredstva fondova, nastupe na sajmovima i konferencijama.

Prvi korak u realizaciji projekta biće formiranje poslovne paltforme za dijalog poslovne zajednice Zapadnog Balkana i donosilaca odluka u Evropskoj uniji, čime će privrednici dobiti mogućnost da učestvuju i utiču na kreiranje zakona koji uređuju poslovni ambijent.

- Analiza problema i prepreka sa kojima se suočavaju kompanije na Zapadnom Balkanu, kao i priprema preporuka za donosioce odluka o prevazilaženju postojećih barijera, doprineće unapređenju regionalne saradnje - ističu u Privrednoj komori Srbije. - Među prvim aktivnostima u okviru projekta biće i organizacija obuka za privrednike, radi unapređenja konkurentnosti kompanija regiona i upoznavanja poslovne zajednice sa mogućnostima i prednostima regionalne saradnje.

Uz podršku Komorskog investicionog foruma oko 200 kompanija dobiće mogućnost da se poveže i dogovori poslove na bilateralnim poslovnim sastancima, a oko 120 firmi biće podržano za ulazak u međunarodne dobavljačke lance i zajednički nastup na tri velika međunarodna sajma. Oko 60 kompanija moći će da računa na tehničku pomoć u pripremi projekata i apliciranju za sredstva iz fondova i programa Evropske unije kao što su "Horizon 2020", COSME ili "Kreativna Evropa".

- Biće organizovane tri investicione konferencije radi promocije regiona i uspešnih poslovnih priča pred stranim investitorima - dodaju u PKS. - Privrednicima će biti na raspolaganju i onlajn baze podataka sa kvalitetnim informacijama o pojedinačnim stranim tržištima, kao info- dani, seminari i radionice, formirane prema potrebama privrednika. Na njima će se edukovati o koristima koje donosi regionalni ekonomski prostor i dobiti savete i informacije kako da što bolje međusobno sarađuju i uspešnije internacionalizuju svoje poslovanje.

JAVNO-PRIVATNI DIJALOG

POSEBNA pažnja biće posvećena unapređenju komunikacije javnog i privatnog sektora unutar regiona i sa Evropskom unijom,radi unapređenja zajedničkog ekonomskog prostora. Planirana su tri javno-privatna dijaloga biznisa i donosilaca odluka bitnih za poslovanje, uz učešće oko 300 predstavnika poslovne zajednice regiona. Biće urađeno čak devet studija i poslovnih istraživanja koji će identifikovati prepreke za saradnju u regionu sa preporukama nadležnim institucijama za njihovo otklanjanje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije