Začuđen i gotovo zatečen informacijama koje su objavile novine, agencije, sajtovi i ini, u kojima se špekuliše o mojoj ostavci i razlozima za to, primoran sam da iznesem nekoliko činjenica.

Prvo: podneo sam ostavku (na obe funkcije) Nadzornom odboru Kompanije „Novosti“ i obrazložio je na više stranica. Nadzorni odbor me imenuje (kao i ostale članove Izvršnog odbora kuće) i razrešava dužnosti.

Drugo: Ima dva osnovna razloga zašto sam se opredelio za ovaj potez, a oni teku paralelno. Jedan su neozbiljna i zlurada pitanja pojedinih članova Nadzornog odbora i njihove netačne i podrivačke ocene o radu Kompanije, pa time i o mom radu. Ako, na primer, član Nadzornog odbora misli da Kompaniji ne treba izdavačka delatnost i da je treba ukinuti – šta učiniti? Da li odgovor da smo za nekoliko godina izdavaštva prodali sedam miliona knjiga, postali najtiražniji izavač u Srbiji i na tome zaradili više od dva miliona evra, ostaje mrtvo slovo na papiru?

Član Nadzornog odbora ocenjuje da je „neinventivna i nekreativna uređivačka politika izbacila „Novosti“ iz svih tržišnih utakmica“! Da li odgovor da su, prema zvaničnim podacima, „Novosti“ bile najtiražnije i najprodavanije dnevne novine u Srbiji, sa oko 170.000 primeraka, govori dovoljno o nepremostivom jazu u ocenama poslovanja. Uz takve ocene nastaviti zajednički rad – zaista je nemoguće.

Takvih „bisera“ ima još. Da li su to lični stavovi članova Nadzornog odbora? Njih su predložile – partije. Njih je poslala – Vlada. Treba li da gatam, svakodnevno, šta oni misle, hoće, smeraju? Šta se iza toga valja?

Stvoren je ambijent sumnjičenja, nepoverenja i preslišavanja. U njemu se ne može ozbiljno raditi.

Drugi kolosek su nagoveštaji da se u menadžment i kolegijum dovedu državno – partijski ljudi. Razmišljati uopšte o tome, kada su sva opredeljenja da se država povuče iz medija su – vanvremenska. Ne želim da radim pod bilo kakvim nadzorom partija i države. Ne želim da osvojenu demokratiju, profesionalnu slobodu i vlastite principe bacam u kantu za smeće.

To su razlozi zbog kojih sam se, na kraju pedesetogodišnje novinarske karijere, opredelio na ovaj čin. Teško ali svesno. I savesno.

Sve ostalo su buncanja, nagađanja i besmislice.
Ne odlazim zbog ekonomske krize kuće (koja postoji).
Ne odlazim zbog kriminalnih radnji (za celu deceniju nema u ovoj kući ni jednog kriminalnog poteza, pokazuju sve provere finansijske, pravne, poreske, policijske).
Ne odlazim zbog rada radne grupe oko privatizacije „Novosti“ ( jedva čekam da se to završi i skine krst sa „Novosti“ i mene, jer tu nigde nema korupcije ni mog učešća u bilo kojem kompromitujućem potezu).

Zaprepašćen sam neprofesionalnošću, zluradošću i lažima koje su u nepouzdanim informacijama pustili pojedini mediji o mojoj ostavci. Na žalost, u tome prednjači sajt Udruženja novinara Srbije. Onda je jasno u kojoj smo novinarskoj „farmi“!

Samoinicijativno danas su ostavke dali svi članovi Kolegijuma lista „Večernje novosti“ (11), svi odgovorni urednici revija i izdanja Kompanije (10) i svi članovi Izvršnog odbora (iako oni zvanično podnose ostavke Nadzornom odboru). Naravno, svi će oni nastaviti da izvršavaju svoje obaveze, kao i do sada, do konačne odluke Nadzornog odbora i izbora novih rukovodilaca.