VRATITE se nazad na pešački prelaz ili obaveštenje pešacima da pređu na drugu stranu ulice kada stignu do "gradilišne barikade" nasred puta kojim su krenuli, nije retkost. Građevinari sve češće zauzimaju trotoarne površine prilikom podizanja zgrada. Prema Zakonu o putevima, predviđene su kazne za zauzimanje javnog prostora, međutim, investitori mogu za to dobiti dozvolu od Sekretarijata za saobraćaj.

Prepreka na putu u vidu plastične cerade ili metalne ograde, sve je češća slika na prestoničkim ulicama. Samo u strogom centru grada, dva su gradilišta problematična, i to na svega nekoliko stotina metara udaljenosti.


- Zbog izgradnje stambenog objekta u Kondinoj ulici, prinuđeni smo da prelazimo na suprotnu stranu kolovoza. Već mesecima to traje. Na kraju se sve slama na nama pešacima, jer nam investitori uzimaju delove trotoara, koji su ionako uski - požalila se starija stanovnica Starog grada Nada Ć.


Paralelno sa Kondinom ulicom, gradilište je mesecima aktivno i na uglu Vlajkovićeve sa Kosovskom. Osim što je ograda "proširena" na trotoar, građevinari su zauzeli i nekoliko parking-mesta, zbog čega su gnevni i vozači.


Takođe, baš ovaj ugao je problematičan zbog ograničene vidljivosti automobila koji voze Kosovskom ulicom.


Kako kažu iz Sekretarijata za inspekcijske poslove, Zakon o putevima precizira da je zabranjeno trajno zauzimanje puta, a privremeno zauzeće je moguće uz prethodno pribavljenu saglasnost upravljača puta.


Pročitajte i: Unikatne nadstrešnice u prestonici: Čekanje prevoza u "sremskoj kućici"


- Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, kaznom od 100.000 do 500.000 dinara preduzetnik, a novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup kazniće se pravno lice ako privremeno ili trajno zauzme javni put - rekli su nam iz Sekretarijata za inspekcijske poslove.


Prema rečima nadležnih iz Sekretarijata za saobraćaj, investitori mogu podneti zahtev njima za dobijanje dozvole za zauzeće kolovoza ili trotoara. Uz njega se prilaže saobraćajni projekat izmene režima saobraćaja, overen od licenciranog saobraćajnog inženjera, zavisno od konkretne lokacije, vrste radova i karakteristika izvođenja. Ovaj sekretarijat potom izdaje rešenje, kojim odobrava izmenu režima saobraćaja prema podnetoj dokumentaciji.


TUNEL OD SKELA U BRANKOVOJ ULICI

TOKOM obnove fasada u Brankovoj ulici, bio je postavljen svojevrsni tunel od dasaka i skela, ispod kog su sugrađani mogli da prolaze. Ovakva rešenja, kako bi se izbeglo zauzeće dela ulice namenjeno za kretanje pešaka, investitori često praktikuju.