AUSTRIJSKI "Štrabag" je sa domaćim preduzećem "Vojvodinaput" iz Pančeva dobio posao izgradnje prilaznih saobraćajnica do železničke stanice "Prokop", odlučeno je posle četiri meseca od završetka tendera na kojem je učestvovalo osam ponuđača. Vrednost radova je oko tri miliona evra, a putari imaju ugovorenu obavezu da radove završe u roku od devet meseci.

Direkcija za gradsko građevinsko zemljište čekala je zeleno svetlo Uprave za javne nabavke, s obzirom na to da se među domaćim firmama za posao nadmetala i strana kompanija, te da se u tom slučaju pri izboru, osim poštovanja Zakona o javnim nabavkama, moraju uzeti u obzir i drugi međunarodni sporazumi koji tretiraju učešće stranih preduzeća na našim tenderima.

Putari iz Austrije prema tenderskoj dokumentaciji trebalo bi da izgrade saobraćajnicu sa kompletnom infrastrukturom kao i mostovsku konstrukciju.