SR Jugoslavija

FELJTON - GENERALOV PODVIG TREĆI PO ZNAČAJU OD DRUGOG RATA: Neverovatno - u svetu više poštuju Milanovićev obaveštajni uspeh nego u Srbiji

FELJTON - GENERALOV PODVIG TREĆI PO ZNAČAJU OD DRUGOG RATA: Neverovatno - u svetu više poštuju Milanovićev obaveštajni uspeh nego u Srbiji

OBAVEŠTAJNA operacija koju je general Jovan Milanović vodio u Briselu, prema opsežnoj analizi pariskog lista „Evenmo du žudi“ (19-25. novembra 1998. godine) označena je kao treća po značaju na globalnom planu od Drugog svetskog rata: prva je obaveštajna operacija Čarlsa Henrija iz 1955. godine, druga je vezana za Mišu Volfa iz 1980. godine, a treća za Pjer - Anrija Binela i srpskog generala Jovana Milanovića.

17. 12. 2023. u 18:00

FELJTON - AFERA BINEL – SVAKO ZLO IMA I SVOJE DOBRO: Agresija na SRJ odložena zbog obaveštajnog prodora Milanovića u Komandu NATO pakta

FELJTON - AFERA BINEL – "SVAKO ZLO IMA I SVOJE DOBRO": Agresija na SRJ odložena zbog obaveštajnog "prodora" Milanovića u Komandu NATO pakta

NEMA nikakve sumnje da je agresija odložena isključivo zbog obaveštajnog „prodora“ generala Milanovića u Komandu NATO pakta u Briselu, tim pre što je u trenutku izbijanja obaveštajne afere general Vesli Klark već imao ovlašćenje saveznika da „može otpočeti sa bombardovanjem Jugoslavije, ukoliko predsednik Milošević ne ispuni date uslove ili da odloži takav napad ukoliko Milošević počne sa povlačenjem svojih snaga“.

10. 12. 2023. u 18:00

FELJTON - NAŠ GENERAL POTPUNO KONTROLIŠE SITUACIJU: Milanović je uvek imao na umu mogućnost montirane igre NATO kontraobaveštajaca

FELJTON - NAŠ GENERAL POTPUNO KONTROLIŠE SITUACIJU: Milanović je uvek imao na umu mogućnost montirane igre NATO kontraobaveštajaca

NEMOGUĆNOST da dođe do francuskog generala Virota preusmerila je Jovana Milanovića na to da veoma vispreno za kontakte pridobije njegovog šefa kabineta. Međutim, plan stvaranja izvora informacija time nije bio ostvaren, na tome je tek trebalo raditi, dok uspeh i dalje nije bio izvestan, jer je i sam nastup veoma rizičan - imao je pred sobom iskusnog obaveštajca pa klasičan pristup postepenog uvlačenja u obaveštajnu mrežu nije dolazio u obzir.

01. 12. 2023. u 05:00