Ministarstvo pravde

MINISTARSTVO PRAVDE OBAVEŠTAVA JAVNOST: Izrađeni predlozi Zakona o izmenama Zakona o Sudskom savetu i sudovima

MINISTARSTVO PRAVDE OBAVEŠTAVA JAVNOST: Izrađeni predlozi Zakona o izmenama Zakona o Sudskom savetu i sudovima

MINISTARSTVO pravde, ljudskih i manjinskih prava obaveštava javnost da je izradilo i uputilo u zakonodavnu proceduru predlog Zakona o izmenama Zakona o Sudskom savetu i sudijama i predlog Zakona o izmenama Zakona o sudovima, u cilju prevazilaženja v.d. stanja u Vrhovnom sudu i stvaranja mogućnosti da novi predsednik najviše sudske instance bude izabran na period od pet godina u postupku koji će biti u potpunosti usklađen sa Ustavom i evropskim standardima, kao i sa zahtevima stručne i šire javnosti.

27. 04. 2021. u 18:49