posledice

RASPADA SE IDEAL EVROPSKOG JEDINSTVA: Istoričar Srđan Graovac o posledicama rata u Ukrajini

RASPADA SE IDEAL EVROPSKOG JEDINSTVA: Istoričar Srđan Graovac o posledicama rata u Ukrajini

BAVEĆI se temama iz prošlosti i važnim istorijskim događajima kao i savremenom i aktuelnom tematikom, istoričar Srđan Graovac nastoji da ukaže na posledice koje će sukob u Ukrajini neminovno za sobom ostaviti, ostajući tako u dosluhu sa prošlogodišnjim predavanjima na kojima je markirana inicijalna ideja i zamisao o predstavljanju složenosti prirode ovog rata, kao i onoga što je do tog rata dovelo.

24. 01. 2023. u 21:54