BRIKS

BRIKS SVETU DONOSI RAVNOTEŽU: Šta zaista čovečanstvu donosi istorijska odluka o širenju petočlanog saveza

BRIKS SVETU DONOSI RAVNOTEŽU: Šta zaista čovečanstvu donosi istorijska odluka o širenju petočlanog saveza

PROŠIRIVANjEM BRIKS načinjen je suštinski napredak u stvaranju multupolarnog svetskog poretka. BRIKS kao organizacija država ekonomija u razvoju je okosnica novog političkog jezgra koji je sve privlačniji i sve više zabrinjava zapadni deo sveta jer se počinju odlivati neki delovi koji tradicionalno pripadaju njemu. BRIKS je kičma multipolarnog svetskog poretka zasnovanog na suverenoj ravnopravnosti i nemešanju u unutrašnje poslove drugih zemlja. Korak ka ravnoteži već postoji time što su formirane organizacije van okvira i dometa takozvanog razvijenog Zapada kao što su BRIKS, Šangajska organizacija za saradnju, Afrička unija. Sve zemlje sveta u razvoju ne žele više ograničenja koja nameće Zapad, traže alternativu i nalaze je u BRIKS-u.

28. 08. 2023. u 12:58