ratni zločinci

HRVATSKA BRIŠE RATNE ZLOČINCE

HRVATSKA BRIŠE RATNE ZLOČINCE

U HRVATSKOJ je usvojen zakon koji će omogućiti rehabilitaciju ratnih zločinaca iz devedesetih godina prošlog veka i da nigde, zvanično, ne bude zabeleženo za šta su suđeni i osuđeni. Zakon o pravnim posledicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, kako glasi pun naziv, predviđa brisanje iz evidencije osuđenih ratnih zločinaca i, kada je reč o pravosuđu, oni su potpuno rehabilitovani, nedužni, kao da nikad nisu ništa počinili.

30. 01. 2024. u 12:34