LIKOVNI umetnik Vlado NJaradi iz Vrbasa prvi je dobitnik najveće nacionalne nagrade za rusinsku umetnost Pro Arte Ruthenorum, koju dodeljuju Svetsko veće Rusina, Fondacija Fedora Manajla i lokalna samouprava grada Vac u Mađarskoj.

Komentari (0)