NOVE MERE: U Sloveniju samo uz PCR test iz EU ili "šengena", test iz Srbije ne važi

Novosti online

26. 12. 2020. u 12:16

НОВЕ МЕРЕ: У Словенију само уз ПЦР тест из ЕУ или шенгена, тест из Србије не важи

Foto: EPA

VLADA Slovenije donela je Odluku o izmenama Odluke o privremenom delimičnom kretanju ljudi i zabrane kretanja ljudi radi sprečavanja širenja zaraze SARS-KoV-2, donela Odluku o određibvanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti KOVID-19 i donela Odluku o ograničenjma i načinu vršenja prevoza putnika na području Republike Slovenije.

Odluka počinje da važi od 25. decembra 2020.

Kao izuzetak za ulazak bez karantina ostaje prilaganje negativnog rezultata testa, ne starijeg od 24 sata i obavljenog u državi članici EU odnosno šengenskog područja. U obzir dolaze samo testovi rađeni po metodi PCR.

Novom odlukom više nije moguće ulaziti sa negativnim PCR testom koji je urađen u institucijama u Srbiji ili drugoj državi van EU, odnosno šengenskog područja, saopšteno je.

Ulazak u Republiku Sloveniju iz države na crvenoj listi (i Srbija)  bez upućivanja u karantin kod kuće ili bez prilaganja negativnog rezultata testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 dozvoljava se samo za sedam izuzetaka, i to:

1. prekogranični dnevni radni migrant, koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja, za šta ima dokaz, odnosno potpisanom izjavom dokazuje razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;

2. lice koje je upućeno na ili sa izvršenja zadataka u sektoru međunarodnog prevoza i to pri prelasku granice dokazuje »Potvrdom za radnike u sektoru međunarodnog prevoza« iz Priloga 3 Potvrde Komisije o izvođenju zelenih voznih pojaseva iz Smernica u vezi sa merama za upravljanje granicama za zaštitu zdravlja i obezbeđivanje raspoloživosti robe i ključnih usluga (UL C br. 96 od dana 24. 3. 2020, str. 1) ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kog se može videti da ga je uputio poslodavac;

3. lice koje vrši prevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napušta Republiku Sloveniju u roku od 8 sati po prelasku granice;

4. lice koje putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta Republiku Sloveniju najkasnije u roku od 6 sati po ulasku;

5.predstavniku stranog bezbednosnog organa (policije ili pravosuđa), koji izvršava zvanični zadatak i napušta Republiku Sloveniju čim je to po izvršenju zadatka moguće.

6.lice koje je doveženo u Republiku Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstenoj pratnji u tom vozilu;

7. lice sa diplomatskim pasošem.

Izuzeci koji više ne važe:

Više ne važe izuzeci zbog uključenosti u vaspitanje i obrazovanje, zbog hitnih poslovnih razloga, zbog planiranog hitnog zdravstvenog pregleda ili zahvata, za dvovlasnike ili zakupodavce zemljišta u pograničju ili na obe strane državne granici, zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice, radi pristupa prodavnicama i uslugama u susednoj državi. Dakle, u ovim slučajevima je potrebno imati negativan test, inače će lice biti upućeno u karantin.

Kao izmena za ulazak bez karantina ostaje prilaganje negativnog rezultata testa ne starijeg od 24 sata i obavljenog u državi članici EU odnosno šengenskog područja. U obzir dolaze samo testovi rađeni po metodi PCR.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)