U TROGIRU je jutros eksplodirala kanalizaciona mreža, iz ležišta je izletelo sedam šahtova, od kojih je jedan završio na balkonu obližnjeg hotela.

Komentari (2)