Presuda Višeg suda u Beogradu

Novosti online

27. 11. 2021. u 10:06

Obajavljujemo presudu Višeg suda u Beogradu

Пресуда Вишег суда у Београду

Foto: Tanjug

PRESUDA

Republika Srbija

VIŠI SUD U BEOGRADU

5P3 br. 426/18

Dana, 03. 03. 2021. godine

ul. Savska broj 17a

Beograd

U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Milenija Petričević, sudija pojedinac, u parnici tužioca IGORA LUCIĆA, iz Beograda, čiji je punomoćnik Vladan Stefanović, advokat iz Beograda, protiv tuženih NOVINSKO-IZDAVAČKO PREDUZEĆE "NOVOSTI" A.D. Beograd, ul. Trg Nikole Pašića br. 7, i MILORADA VUČELIĆA iz Beograda, glavnog i odgovornog urednika čiji je zajednički punomoćnik Vladimir Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednosti spora 100.000,00 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave, zaključene dana 03. 03. 2021. godine doneo je

PRESUDU

1.

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev, pa se OBAVEZUJU tuženi NOVINSKO-IZDAVAČKO PREDUZEĆE "NOVOSTI" A.D. Beograd i MILORAD VUČELIĆ iz Beograda - da tužiocu IGORU LUCIĆU iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda objavljivanjem neistinite informacije u dnevnom listu "Večernje novosti", od 31. 01. 2018. godine, pod naslovom "Prali novac za škaljarce" solidarno isplate iznos od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 03. 03. 2021. godine pa do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.

2.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca U DELU kojim je traženo da se obavežu tuženi NOVINSKO-IZDAVAČKO PREDUZEĆE "NOVOSTI" A.D. Beograd i MILORAD VUČELIĆ iz Beograda - glavni i odgovorni urednik lista "Večernje novosti" da tužiocu IGORU LUCIĆU na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda objavljivanjem neistinite informacije u dnevnom listu "Večernje novosti", od 31. 01. 2018. godine, pod naslovom "Prali novac za škaljarce" isplatite iznos preko dosuđenog iznosa od 100.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 300.000,00 dinara, tj. za iznos od 200.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 03. 03. 2021. godine, kao dana presuđenja, pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

3.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca, pa se NALAŽE tuženom MILORADU VUČELIĆU iz Beograda - glavnom i odgovornom uredniku lista "Večernje novosti", da o svom trošku, bez ikakvih komentara i bez odlaganja objavi ovu presudu u dnevnom listu "Večernje novosti, a najkasnije u drugom narednom broju novina od dana pravosnažnosti presude.

4.

OBAVEZUJU SE tuženi NOVINSKO-IZDAVAČKO PREDUZEĆE "NOVOSTI" A.D. Beograd i MILORAD VUČELIĆ iz Beograda - glavni i odgovorni urednik lista "Večernje novosti", da tužiocu IGORU LUCIĆU iz Beograda na ime troškova postupka solidarno isplate iznos od 56.800,00 dinara u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, sa zakonskom zateznom kamatom od dana nastupanja uslova za izvršenje do isplate.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)