ČETVRT SRBIJE SLILO SE U BEOGRAD: Republički zavod za statistiku objavio podatke o stanovništvu u publikaciji "Regioni 2019"

V. C. S.

17. 10. 2020. u 12:00

PROCENJEN broj stanovnika sredinom prošle godine bio je 6.945.235, a prosečna starost 43,3 godine, objavio je Republički zavod za statistiku u godišnjoj publikaciji "Regioni 2019". Podaci su pokazali da gotovo četvrtina građana živi u Beogradu (24,4 odsto). I svi ostali pokazatelji ukazuju na to da i dalje postoji priličan jaz između severa i juga zemlje.

ЧЕТВРТ СРБИЈЕ СЛИЛО СЕ У БЕОГРАД: Републички завод за статистику објавио податке о становништву у публикацији Региони 2019

Ilustracija

Najviše para prošle godine trošili smo na hranu i bezalkoholna pića, a najmanje na zdravlje, kulturu i rekreaciju. Najviše su, očekivano, zarađivali Beograđani, najmanje na jugu i istoku zemlje. Prosečni mesečni prihodi domaćinstva bili su manji u odnosu na izdatke za ličnu potrošnju: 66.880 naspram 67.099 dinara.

Najviše dece do 14 godina živi u Šumadiji, a najmanje u Južnoj i Istočnoj Srbiji. Takođe, najviše starijih od 65 ima u Šumadiji, čak više od 400.000. Muškarci su lane prosečno živeli 73 godine, a žene 78. Vodeći uzroci smrti kod oba pola bile su bolesti sistema krvotoka.

Prema tipu porodice, najviše je bilo bračnih parova sa decom (1.040.177), a odmah iza njih bračnih parova bez dece (600.724). Registrovanih vanbračnih parova bilo je nešto više od 116.000. Zanimljivo je i da je samohranih majki bilo 291.522, a samohranih očeva 76.435. Najviše majki koje žive same sa mališanima zabeleženo je u Beogradu, a očeva u Vojvodini. Bračnih parova ubedljivo je najviše u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, a vanbračnih u Vojvodini.

Za Vojvodinu je karakteristično i da ima najveći broj nastanjenih stanova i domaćinstava, ali je broj porodica ipak veći u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Vojvodina se u publikaciji pominje i kao region sa najviše sklopljenih brakova (9.726), ali ih je tamo najviše i razvedeno. Na severu je zabeleženo i najviše ljudi sa višim i visokim obrazovanjem, dok onih bez školske spreme i sa potpuno ili polovično završenom osnovnom školom ubedljivo najviše ima u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.

Prosečna neto zarada lane je bila 54.919 i u odnosu na godinu pre toga veća je za 8,4 odsto. Kao što se i pretpostavljalo, najveća prosečna plata bila je u Beogradskom regionu - 68.140. Tu je zabeležen i najveći procenat rasta zaposlenosti, kao i najniža stopa nezaposlenosti. Najmanji rast plata bio je u Vojvodini.

U publikaciji se pominju još neki zanimljivi podaci. Recimo, da su lane izgrađena 24.803 stana, prosečne površine 79,1 kvadratni metar; da smo vozili nešto više od dva miliona automobila; da je najviše turista prespavalo u Šumadiji; da je samo 67,8 odsto domaćinstava priključeno na javni vodovod, a samo 48,2 odsto na javnu kanalizaciju u Južnoj i Istočnoj Srbiji; da je prošle godine u odnosu na 2018. povećan broj goveda i svinja, a smanjen broj ovaca, koza i živine...

OBJAVLJENO 10.000 KNJIGA

STRANI filmovi u strukturi bioskopskih predstava učestvovali su sa više od 80 odsto; 48,5 odsto pozorišta u zemlji je amaterskih, oko 37 odsto profesionalnih, dok su ostalo dečja. Lane je izdato 10.056 naslova knjiga. Dve trećine radio i TV stanica su privatne.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (7)

VANJA ŠČEPAO DŽAKU ZA GRLO: Dramatičan detalj koji je svima promakao - provokacije uzburkale emocije srpskih fudbalera (FOTO)