U TOKU života, sigurno se svi makar jednom susretnu sa opcijom odlaska starijeg člana porodice u dom za stara lica.

Komentari (0)