JEDAN broj Rusa radio je u fabrikama i bili su veoma cenjeni radnici i rukovo­dioci.

Komentari (0)