Zatiranje duhovnog korena

17. 08. 2003. u 00:00

Na Kosmetu je, u napadima albanskih terorista, demolirano, popaljeno i porušeno 110 srpskih crkava i manastira. u jučerašnjem nastavku našeg feljtona objavili smo imena 40 pravoslavnih svetinja na koje su kidisali ekstremisti.

41. Srednjovekovni manastir Devič Sv. Joanikija kod Srbice, sa freskama iz 1434, demoliran i opljačkan. Manastir je bio paljen i rušen i 1941. od Šiptara.
42. Crkva Vavedenja Bogorodice u Belom Polju kod Peći iz 16. veka, obnovljena 1868. godine, demolirana i spaljena, groblje oko nje rušeno i zasipano smećem.
43. Katedralna crkva Sv. Uroša u Uroševcu, podignuta 1929, demolirana i unutra paljena. Čuva je američki KFOR.
44. Crkva Sv. proroka Ilije u Vučitrnu iz 1834. godine, opljačkana, demolirana i unutra delom paljena; početkom 2000. godine unutra srušena galerija hora, spaljena jedna od dve crkvene zgrade u dvorištu, neki grobovi porušeni.
45. Crkva Sv. Jovana Krstitelja - Samodreža kod Vučtrna, 14. vek, obnovljena 1932. godine. Demolirana, spaljena, pokušano rušenje i kopanje oko temelja.
46. Crkva Sv. Paraskeve u Dršniku kod Peći, 14. vek, sa freskama iz 1570. godine, oskrnavljena, demolirana i unutra paljena.
47. Crkva Bogorodičina u selu Naklo kod Peći iz 1985. godine, demolirana i paljena.
48. Crkva Sv. apostola, Petrovce kod Kosovske Kamenice, demolirana i spaljena.
49. Crkva Sv. Bogorodice - Sveta Petka, u selu Podgorce kod Vitine, obnovljena 1996. godine, demolirana i spaljena; 30. juna 2000. srušena do temelja miniranjem od Šiptara.
50. Crkva Sv. Jovana krstitelja u Pećkoj Banji kod Peći iz 1996, demolirana i unutra paljena.
51. Crkva Sabora Srba svetitelja u Đurakovcu kod Peći iz 1997. godine, demolirana, a zatim 16. novembra 2002. g. delimično minirana i pored prisustva KFOR koji je zatim pokušao na brzinu sanaciju nastalih rupa i pukotina. Crkveni dom kod hrama spaljen.
52. Crkva Sv. proroka Ilije u Bistražinu između Prizrena i Đakovice, 14. vek, obnovljena na starim temeljima 1930. i tokom Drugog svetskog rata srušena od Šiptara, obnovljena 1988, sada potpuno demolirana.
53. Crkva Sv. Dimitrija u Sigi kod Peći, 14. vek, obnovljena 1937. na srednjovekovnim temeljima, demolirana i spaljena.
54. Crkva Sv. Vrača, Novake - Prizren, 14. vek, obnovljena 1991, demolirana i paljena, pokušano miniranje, grobovi oko hrama porušeni.
55. Crkva Vavedenja Bogorodice u Velikom Kruševu kod Kline, 14. vek, obnovljena 1980. godine, provaljena i delimično spaljena.
56. Crkva Sv. Nikole u LJubiždi kod Prizrena, 16. vek, obnovljena 1867, opljačkana i demolirana, parohijski dom spaljen.
57. Crkva Sv. proroka Ilije u istom selu - LJubiždi, 16. vek, na groblju, obnovljena 1979. opljačkana, demolirana i u unutra paljena, groblje rušeno.
58. Katedralna crkva Hrista Spasa u Prištini, 1998. najpre pokušano paljenje, a 1. 8. 1999. podmetnut eksploziv na četiri mesta: dva eksplodirala, dva nisu. Ponovo napadana (ova crkva podignuta je u Prištini umesto ranijih 12, a danas su na temeljima tri od njih džamije).
59. Crkva Sv. Ilije, Smac, Prizren, 1994. paljena, demolirana i minirana iznutra, ali nisu svi paketi dinamita eksplodirali.
60. Crkva Sv. Ilije u selu Nekodim kod Uroševca, stara, obnovom 1975. proširena, demolirana i paljena.
61. Crkva Sv. apostola Petra i Pavla u Talinovcu kod Uroševca, 20. vek, demolirana i unutra spaljena, groblje oko nje porušeno.
62. Crkva Sv. Trojice u selu Babljak - Uroševac, 1965. godina, demolirana i unutra paljena.
63. Crkva Rođenja Bogorodice selo Softović - Uroševac, 1930. godina, demolirana i spaljena.
64. Crkva Sv. Ilije u Novom Kačaniku, 1929. godina, spaljena unutra.
65. Crkva Vavedenja (Sv. knez Lazar) u selu Koš kod Istoka, 1969. god., vrata razvaljena i unutra sva demolirana.
66. Crkva Sv. Trojice u selu Žitinju, Klokot - Vitina, stara, obnovljena 1980; pokušano paljenje 19. 7. 1999. kroz prozore koji su oštećeni; naknadno demolirana i oštećena.
67. Crkva Sv. Lazara Četvorodnevnog (Sv. Đorđa) u Belici kod Rudnika (Srbica - Istok), 14. vek; zapaljena.
68. Crkva Sv. Trojice u Donjem Ratišu kod Dečana, stara, obnovljena 1935. uništena od Šiptara 1941. obnovljena 1992; na nju su Šiptari od 1996. do 1998. atakovali sedam puta; sada oštećena i demolirana.
69. Crkva Sv. ap. Luke u Vitomirici kod Peći, sagrađena 1912. spaljena iznutra i oskrnavljena od Šiptara u avgustu 1999.
70. Crkva Sv. apostola Andreja Prvozvanog (Sv. Ilije) u Podujevu, podignuta na uzvišenju iznad grada 1929. godine; za vreme Drugog svetskog rata Šiptari su srušili kube, a crkvu oskrnavili; obnovljena 1971; krajem juna 1999. ponovo oskrnavljena i unutra spaljena.
71. Crkva Sv. apostola Petra i Pavla u Gornjoj Pakaštici kod Podujeva, poznata kao Kraljeva crkva, zadužbina kralja Milutina (iz 1282. godine), na starim temeljima podignuta nova 1925, sredinom juna 1999. nakon dolaska KFOR demolirana i oskrnavljena, groblje rušeno.
72. Paraklis - kapela na srpskom groblju u K. Mitrovici, zidana 1939. na starom crkvištu; u vreme kad god je srpsko pravoslavno groblje skrnavljeno, oskrnavljena je i ova kapela, a to je bilo više puta.
73. Crkva Sv. apostola Petra i Pavla u Istoku, podignuta 1929; dobrotom, patrijarha Varnave izrađen ikonostas. Početkom jula 1999. spaljena i oskrnavljena.
74. Crkva Sv. kneza Lazara u Piskotama kod Đakovice, jednokupolni hram izgrađen na srpskom groblju 1991 - 1994. godine, Šiptari su krajem avgusta 1999. uništili krst na kupoli i oskrnavili crkvu i groblje okolo; zatim je crkva miniranjem oštećena, a parohijski dom spaljen.
75. Crkva Sv. Nikole u Popovljanima kod Suve Reke iz 1626. sa divnim freskama; oko crkve je staro srpsko groblje; avgusta 1999. opljačkana, demolirana, oskrnavljena od Šiptara.
76. Crkva Sv. Nikole u Štimlju, podignuta 1926. na temeljima stare grobljanske crkve; polovinom jula 1999. oskrnavljena i demolirana od Šiptara u blizini britanskog KFOR.
77. Crkva Sv. arhangela Mihaila u Štimlju, podizana na bregu iznad grada od 1920. do 1922. Ikonostas radio Uroš Predić. Crkva temeljno renovirana 1977; zapaljena i oskrnavljena, a freske uništene avgusta 1999.
78. Crkva Sv. Spasa u Mecićevoj mahali, Mušutište - Prizrenski podgor, 11 kilometara od Suve Reke iz 19. veka; početkom jula 1999. opljačkana, oskrnavljena i zapaljena.
79. Crkva Svete Petke Mušutiste - Suva Reka, 19. vek, obnovljena 1973. krajem juna 1999. oskrnavljena i zapaljena od Šiptara.
80. Crkva Sv. Ilije u selu Cernici kod Gnjilana, 15. vek, obnovljena 1933; dana 15. januara 2000. na oko 70 metara od jedinica američkog KFOR rano ujutru Šiptari podmetnuli eksploziv, uništili unutrašnjost i oštetili zidove; od eksplozije su i tri susedne kuće srpske oštećene. Kanađani potom pomogli obnovu crkve.
81. Crkva Sv. Nikole u Banjskoj kod Vučitrna iz 1346. prethodno oskrnavljena i demolirana, a oko Sv. Save 2000. minirana u blizini KFOR-a Arapskih Emirata.
82. Crkva Sv. Nikole (u narodu Sveta Petka) na groblju u Mlečanima kod Kline, naspram Kijeva, 14-16. vek, krov i deo oltara Šiptari uništili krajem leta 1999.
83. Spomenik i memorijalni kompleks kosovskim junacima, delo arh. Aleksandra Deroka, podignut 1953. na mestu gde se na Vidovdan 1389. zbila Kosovska bitka, krajem avgusta 1999. spomenik oskrnavljen i oštećen miniranjem od šiptarskih zulumćara, koji su uništili natpis **Ko je Srbin i srpskog roda...** mada spomenik čuvaju vojnici KFOR.
84. Crkva Sv. Nikole u Mušnikovu, Sredačka Župa kod Prizrena iz 16. veka; minirana od Šiptara 4. septembra 2000.
85. Crkva Sv. Nikole u Gornjem Livoču kod Gnjilana iz 20. veka, minirana potpuno od Šiptara 8. februara 2001.
86. Crkva Sv. Nikole - Svete Petke, Grnčar, Vitina, 14. vek, obnovljena 1976.
87. Isposnica manastira Visoki Dečani, 14. vek.
88. Crkva Presvete Bogorodice kraj manastira Visoki Dečani 14. vek.
89. Crkva Svete Kirijakije (nedelje), Brnjača, Orahovac, 1852.
90. Crkva Sv. Jovana (Svetog Nikole), Leočina - Srbica, 14. vek.
91. Isposnica Uljarica, Klina, 14. (obnova 16. vek).
92. Crkva Svete nedelje, Živinjane, Prizren, 16. (obnova 19. vek).
93. Crkva Sv. Nikole, Opteruša, Orahovac, 14. vek, obnova 1934. g.
94. Crkva Svete Petke, Peć, 14. vek (obnova 1912).
95. Crkva Sv. Kozme i Damjana, Potkaljaja, Prizren, 14. vek (obnova 19. vek).
96. Rugovska isposnica kod Peći, 13-14. vek.
97. Isposnica Sv. Nikole kod Prizrena, 14. vek.
98. Crkva Sv. arhangela Mihaila, Rakitnica, Podujevo, 14. vek.
99. Crkva Sv. Nikole, Sredska, Prizren, 15. vek, obnova 1875.
100. Crkva Sv. Đorđa, Rečani, Suva Reka, 14. vek.
101. Crkva Sv. Nikole, Sićevo, Klina, 15. vek.
102. Crkva Sv. apostola Petra i Pavla (man. Petrovica), Dobra Voda kod Kline, od 13. do 16. veka.
103. Spomenik blagodarnosti srpskim patriotama u Prizrenu, 1930. god.
104. Crkva Sv. Nikole u Čabićima, Klina, 16. vek.
105. Crkva Sv. Kozme i Damjana, Podgrađe, Klina, 16. vek.
106. Crkva nepoznatog Svetog, Pustenik, Kačanik, 10-11. vek.
107. Crkva Sv. Trojice, Srpski Babuš, Uroševac, 20. vek.
108. Crkva Sv. Dimitrija, Sušica - Gračanica, 18. vek (obnova 20. vek).
109. Crkva Sv. Jovana Preteče (Mitropolija), Peć, 1982.
110. Crkva Sv. Nikole u Prištini iz srednjeg veka, obnovljena 1830. sa ikonostasom u duborezu s početka 19. veka; više puta napadana i kamenovana; poslednjih dana i nedelja: 10. maja, 26. juna, 3. i 4. jula 2003. godine; parohijski dom, takođe, kamenovan, a crkvena kuća spaljena.

(NASTAVLJA SE)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije