UKOLIKO žele da se oslobode dotrajalih električnih i elektronskih uređaja, a usput i da za njih dobiju novčanu nadoknadu, građani imaju priliku da se obrate brojnim specijalizovanim firmama, kao i organizacijama i udruženjima ili ustanovama, koje se bave prikupljanjem EE otpada.

Sakupljanjem i pravilnim odlaganjem otpada opasnog po životnu sredinu pokazujemo i visok nivo ekološke svesti, ističu u firmi "Skan Metals", koja prikupi oko 2.500 tona EE otpada godišnje.

- Srbija je još na vrlo niskom nivou, kada je reč o prikupljanju i reciklaži električnog i elektronskog otpada i još mnogo toga mora da se učini da bismo dostigli odgovarajuće evropske standarde u toj oblasti - kaže za "Novosti" Slaviša Ćirić.

Vlasnik i osnivač "Skan Metalsa" je poprilično skeptičan prema nekim idejama da se, poput razvijenih zemalja, i u našim gradovima postave specijalni kontejneri, u koje bi se odlagali neupotrebljivi monitori, cevi i drugi slični delovi elektronskih uređaja.

- Bojim se da bi ti kontejneri bili obijeni, polomljeni pa i odneti, slično kao za pet-ambalažu - poručuje Ćirić i tvrdi da bi one koji se bave sakupljanjem EE otpada država trebalo značajnije da stimuliše i stvori uslove za efikasnije i kvalitetnije prikupljanje i reciklažu.

I ŠKOLE U AKCIJI PRIKUPLjANjEM EE otpada i predajom otkupljivačima proteklih godina počele su da se bave i mnoge organizacije, udruženja, pa i škole.

Naš sagovornik napominje da kod nas postoje svega tri veća reciklažna centra: u Beogradu, Omoljici i u Nišu, u koje se godišnje sa lokalnih otpada širom Srbije, kao i privrede i ustanova, dopremi od 30.000 do 35.000 komada EE uređaja.

Iako se radi o velikim brojkama, kapaciteti za reciklažu, ipak, nisu dovoljni, imajući u vidu konstantan rast proizvodnje električnih i elektronskih uređaja, što podrazumeva i česte zamene savremenijim modelima.

Mnoga domaćinstva moraju da se oslobode dotrajalih bojlera, frižidera, šporeta i drugih kućnih aparata, koji su ih služili, čak, i decenijama.

- Dovoljno je da nas pozovu telefonom ili da nam pošalju poruku na imejl i naša ekipa će doći na njihovu kućnu adresu, preuzeti sav EE otpad i isplatiti nadoknadu - objašnjava Ćirić, napominjući da njegovo preduzeće jedino na području Novog Sada ima odgovarajuće skladište.


PREVOZ OBEZBEĐEN

"SKAN Metals" je omogućio bezbedno odnošenje sa adresa sa kojih se prijavljuje električni i elektronski otpad, za šta angažuju svoja vozila i osoblje.

- Potrebno je samo da kontaktirate s nama telefonom 061/15-20-500 ili mejlom: info@scanmetals.rs, a mi ćemo zbrinuti vaš otpad - poručuju iz "SKAN Metalsa".