UPRKOS pritiscima opozicije da Skupština Crne Gore ne dozvoli konsultativno saslušanje o primeni ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i pljevaljske kompanije "Vektra Jakić" u cilju naplate poreskog duga, to se ipak desilo. Trenutni dug na koncesije ove firme je, kako se čulo, 2,9 miliona evra, uz 17 miliona poreskog za svih pet kompanija Dragana Brkovića, zbog čega se nalazi na crnoj listi poreskih dužnika, od čega na "Vektru Jakić" otpada šest miliona. Predstavnici kompanije saopštili su da se koncesionim ugovorom ne može poslovati, a ni razvijati, ističući i dodatni problem - nedostatak sirovina. Uz sve ovo nadovezalo se i pravno tumačenje koncesionog akta.

Dragan Brković, vlasnik kompanije, požalio se na delove ugovora koji su, po njemu, loši za razvoj drvoprerade.

- Nikada nismo tražili benefite od države, a bili smo najuredniji poreski obveznik u Crnoj Gori sve do uvođenja stečaja 2012. godine. Tada smo imali pet miliona plaćenih koncesija za drvnu masu, ali i neisečenu - kazao je Brković.

Na tu priču nadovezao se Nusret Kalač iz Uprave za šume, koji je podsetio da je problem kako naplatiti koncesije, što je i dovelo do pokretanja sudskog spora pred Upravnim sudom.


PROČITAJTE JOŠ - Crna Gora: Porez ne plaća 200 kompanija


Milić Popović tvrdi da je "Vektra" do sada investirala 60 miliona evra, iako je ugovorom planirano šest miliona investicija, uz podsećanje da je bivši šumsko-industrijski kombinat "Velimir Jakić" iz Pljevalja kupljen za 1,6 miliona evra. Petar Ivanović (DPS) je saopštio da "Vektra Jakić" nikada nije dobila državnu pomoć, uz naglasak da je javni interes da se u toj kompaniji zaposli 300 do 500 ljudi kako bi se razvijala drvoprerada.

- Pričamo o nečemu što je bilo, a tehnologija se menja. U zabludi smo ako mislimo da je seča balvana kriminal zato što ga prodajemo Kosovu ili Albaniji. To je prirodan proces. Ovim problemom ne bi trebalo da se bave poslanici već Vlada Crne Gore - kazao je Filip Vuković (DPS).

Bivši ministar finansija Raško Konjević (SDP) pitao je da li je država tražila raskid ugovora, kao i koliki je stvarni dug "Vektre" i dodao da su tim dokumentom predviđene tri mogućnosti - ako koncesionar ne uplati dva meseca uzastopno naknadu ili tri meseca u godini. Drugi uslov je blanko menica. Da li je država ima?

- Ne, odgovorio je Nusret Kalač.
"RAZARAČ"

Vladimir Martinović iz Demokratske Crne Gore tvrdi da je vlasnik "Vektre Jakić" Dragan Brković jedan od "razarača crnogorske privrede".

- Dobio je koncesiju na 30 godina i to na sve državne šume u Pljevljima, a sada nezajažljivo, od države i njenih građana, traži dodatne povlastice u vidu neplaćanja poreskih i drugih obaveza - tvrdi Martinović.