Država bi veliku stimulaciju porastu nataliteta mogla da pruži kroz fiskalnu politiku, smatra advokat Tihomir Hrnjak.

- Kroz poresku politiku mogla bi da stimuliše roditelje, tako da oni koji imaju dvoje i više dece dobiju poreske olakšice, bilo kroz porez na zarade, bilo preko poreza na imovinu. Moglo bi da se uvede progresivno oporezivanje, pa da oni koji imaju veliku imovinu a nemaju dece ili imaju samo jedno dete plaćaju srazmerno veći porez, a da se njegova stopa smanjuje s porastom broja potomaka - smatra Hrnjak.

PROČITAJTE I:Bora Dugić: Potrebno je više hrabrosti

On napominje da oni koji nemaju potomke nemaju ni tolike rashode, pa je logično i pravedno da plaćaju i veći porez. Posebno bi, kako naglašava, trebalo kroz smanjenje dažbina državi stimulisati privatnike, i to i majke i očeve. Samo u advokaturi, kako napominje, ima više od 4.000 žena advokata, koje s trudnoćom često ostaju bez dragocenih prihoda.