Strategija bezbednosti saobraćaja za grad Beograd za period 2017-2020. godine predstavljena je danas u Skupštini grada, a tom prilikom iznet je podatak da je broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na ulicama Beograda smanjen u odnosu na prethodni period.

"Mi smo stvorili preduslove da u narednom periodu umesto tradicionalnog sprovođenja pojedinačnih i slabo koordinisanih mera počnemo da se strateški bavimo bezbednošću saobraćaja, da upravljamo tom strategijom na osnovu jasno definisanih ciljeva, ključnih oblasti rada i odgovornosti", rekao je gradski menadžer Goran Vesić.

On kao jednu od bezbednosnih mera najavljuje i postavljanje novih 60 kamera u sistem saobraćaja.

Svesni obima problema bezbednosti saobraćaja, predstavnici Grada Beograda su u protekle tri godine uradili nekoliko stvari, rekao je on i naveo da je, između ostalog, formiran Savet za bezbednost saobraćaja.

"Uključili smo civilno društvo u proces pravljenja te strategije i u svakodnevni rad. Veoma blisko sarađujemo sa udruženjima biciklista kada su u pitanju biciklističke staze", rekao je Vesić i, navodeći da je u prethodne tri godine urađeno oko 10 kilometara biciklističkih staza, rekao da je plan da u narednih deset godina Beograd ima 120 kilometara takvih staza.

Grad Beograd je proteklih godina doneo odluku da se rekonstruiše više važnih prometnih saobraćajnica kako bi bile prohodnije za automobile, podsetio je Vesić.

"To smo uradili istovremeno sa pravljenjem pešačkih zona", rekao je on i naveo da je u poslednje tri godine u Beogradu urađeno 20.000 metara kvadratnih pešačkih zona.

"Smatramo da je prioritet da u centru grada imamo pešačke zone, biciklistički saobraćaj, a to znači da automobile treba bolje da usmerimo", rekao je Vesić i, navodeći da se sada bicikli u Beogradu koriste za rekreaciju, istakao da je cilj da bicikli postanu deo javnog prevoza.

Sekretar za saobraćaj i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja grada Dušan Rafailović je rekao da su 2016. godine na ulicama Beograda poginule 102 osobe.

"Naravno da nikako ne smemo biti zadovoljni sve dok imamo povređene i poginule u saobraćaju na ulicama Beograda, ali ono što je važno to je da imamo stalni trend smanjenja broja poginulih na ulicama grada Beograda i očekujemo da će u 2017. godini taj trend da se nastavi i da će u toj godini taj broj biti ispod 100", dodao je Rafailović.

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Jovica Vasiljević je rekao da su sve razvijene države u svetu odavno počele da primenjuju strategije i akcione planove bezbednosti saobraćaja zato što, kako je dodao, takve strategije i akcioni planovi sadrže sve što je potrebno institucijama i donosiocima odluka da donose prave odluke i preduzimaju prave mere kako bi se unapredilo stanje bezbednosti saobraćaja.

Kako je rekao, Agencija ima odličnu saradnju sa Gradom Beogradom, odnosno Savetom za bezbednost saobraćaja, podržava sve njihove aktivnosti, ali imaju i neke zajedničke aktivnosti.

"Grad svojim delovanjem daje značajan doprinos unapređenju stanja bezbednosti saobraćaja u Srbiji", ocenio je Vasiljević, te dodao da očekuje da će tako biti i ubuduće.

Na konferenciji je rečeno da je za unapređenje stanja u oblasti bezbednosti saobraćaja neophodno da se uključe i predstavnici akademske zajednice, obrazovnih ustanova, zdravstvenog sektora, javnih preduzeća i osuguravajućih kuća, čije direktno ili indirektno uključenje u realizaciju strategije može doprineti unapređenju stanja bezbednosti saobraćaja u Beogradu.

Na konferenciji su prikazana i dva spota koja podstiču povećanje nivoa svesti i značaj bezbenosti svih učesnika u saobraćaju.