IZGOVARANjE slova r, l, lj, č, dž, š, c, z, s... zadaje najviše problema budućim prvacima u govoru. Kako bi, kad krenu u školu, lakše savladali azbuku i abecedu, predškolci, uz pomoć logopeda u domovima zdravlja, ali i privatno, uče da pravilno izgovaraju glasove.

Prema rečima Savke Pavlovski, logopeda u Domu zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli, šestogodišnjaci najviše problema imaju sa izgovaranjem 12 kritičnih glasova. Kroz ovu zdravstvenu ustanovu je lane prošlo 2.850 mališana i pružene 9.844 usluge, odnosno svako peto dete uzrasta do šest godina koje živi na opštini Palilula.

- Pregled kod logopeda je jedan od obaveznih u predškolskom uzrastu, a najčešći problem kod mališana je poremećaj artikulacije, odnosno izgovor pojedinih glasova - objašnjava Pavlovski. - Smatra se da bi dete sa sedam godina trebalo pravilno da izgovara sve glasove. Bitno je da roditelji prate svoje dete i da se na vreme jave logopedu, kako bi se problem rešio. Veliku ulogu imaju i pedijatri, pa timski rad dovodi i do dobrih rezultata.

Primarni fonološki razvoj završava se do pete godine, ističe naša sagovornica, dok bi između šeste i sedme godine dete trebalo da ovlada pokretima ruke, da pravilno drži olovku, da može da oblikuje slova, da ume da ih prepozna, da neka i pročita. Ukoliko se određena odstupanja u razvoju govora kod dece ne koriguju u ranom uzrastu, može doći do poteškoća oko savladavanja gradiva u školi.

Osim pomoći deci predškolskog uzrasta u razvoju govora, logopedi imaju značajnu ulogu i u ranom otkrivanju nekih ozbiljnijih razvojnih poremećaja, kao što je autizam. Od 2010. godine uveden je i skrining na psiho-razvojne poremećaje za decu uzrasta od šest meseci i godinu dana.

- Ovaj nacionalni program je od izuzetno velikog značaja - naglašava naša sagovornica. - Kod beba od šest i 12 meseci moguće je uočiti neke poremećaje na osnovu načina plača, neverbalne komunikacije i na vreme preduzeti lečenje. Rana dijagnostika je veoma značajna, a sve se to radi u saradnji sa pedijatrima i roditeljima.FINA MOTORIKA

Posebnim vežbama fine motorike logopedi uče decu da pravilno drže olovku, bojicu, da ovladaju linijama i krvinama, da vezuju pertle.

Vežbe koje se rade da bi se ovladalo ovim veštinama su provlačenje kanapa kroz rupice, skupljanje papirića, ubacivanje zrna kukuruza u plastičnu flašu, igranje bockalica... Osim što razvijaju finu motoriku, ove vežbe doprinose jačanju koncentracije i strpljivosti.