Tag banka

NOVI MORATORIJUM PRIHVATILO  2,3 MILIONA DUŽNIKA

NOVI MORATORIJUM PRIHVATILO 2,3 MILIONA DUŽNIKA

Na osnovu raspoloživih informacija koje je Narodna banka Srbije dobila od banaka, novi moratorijum je prihvatilo 82% dužnika - 69% dužnika pravnih lica i 82% dužnika fizičkih lica, što je nešto manje nego prilikom prvog moratorijuma kada je 91% dužnika prihvatilo moratorijum, odnosno 84% dužnika pravnih lica i 91% dužnika fizičkih lica.

sreda, 19. 08. 2020. u 16:57

Banca Intesa nudi građanima olakšice za otplatu kredita

Banca Intesa nudi građanima olakšice za otplatu kredita

Zahvaljujući odlukama o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke i izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda, Narodna banka Srbije (NBS) je dodatno omogućila bankama da svojim klijentima, usled finansijskih izazova prouzrokovanih korona virusom, ponude povoljnije uslove u otplati kredita.

četvrtak, 16. 07. 2020. u 17:12