medicinari

FELJTON - EGZODUS SRBA IZ SARAJEVA: Mnogi iz kolone nisu znali kuda idu, išli su samo da nekud odu

FELJTON - EGZODUS SRBA IZ SARAJEVA: Mnogi iz kolone nisu znali kuda idu, išli su samo da nekud odu

OČEKUJEMO Novu godinu sa zebnjom, jer se bliži primopredaja naših opština Federalnom Sarajevu. Na prelazu stare u novu godinu, pokliznuću se na bolničkim stepenicama i tom prilikom će mi pući Ahilova tetiva desne noge. Praktično, mogu da hodam samo sa štakama. Ne krećem se i odredim sebi da mirujem, s tim da treba da odlučim kako da se liječim. Saniranje ove moje povrede može biti izvedeno na dva načina: operativno ili povrijeđenu nogu gipsom imobilisati na duže vrijeme. Nakon dva dana, ja odlučim da mi se postavi gipsana imobilizacija. Poslova je sve više i više, no na sreću nema ranjenih.

28. 01. 2022. u 18:00

FELJTON - PLEMENITOST DAVALACA KRVI: Rat i opšta tragedija probudili su dobrotu u našim ljudima

FELJTON - PLEMENITOST DAVALACA KRVI: Rat i opšta tragedija probudili su dobrotu u našim ljudima

SVAKODNEVNO, nova dešavanja. Sada smo u stanju zbrinuti sve pristigle ranjenike. Sa transfuzijom, odnosno količinama krvi, nemamo problema, jer odaziv davalaca je stalan. To da ljudi daju krv u vremenu kada se ona nerazumno i nepotrebno proljeva u ratnim sukobima, posebna je tačka duboke dobrote u pojedincima, koje boli sveopšta tragedija i koji saosjećaju i sapate sa stradanjima pojedinaca. Posebno sam se divio takvima, koji, i sami gladni i izmučeni ratnim strahotama, zasuču rukav i ponude svoju krv za spas tuđeg života.

20. 01. 2022. u 18:00

FELJTON - LICIMERJE TV EKIPE SI-EN-ENA: Američki novinari nisu hteli da zabeleže kako naši lekari brinu o ženi druge nacionalnosti

FELJTON - LICIMERJE TV EKIPE SI-EN-ENA: Američki novinari nisu hteli da zabeleže kako naši lekari brinu o ženi druge nacionalnosti

MESTO sahrane oca Đorđa je groblje u Vlakovu. Ne spavam čitavu noć. Jutro sviće. Sveto i Jela dovode ljude koji rade na groblju, da se dogovore sa mnom na koji način će se oproštaj obaviti i gdje je grobno mjesto. Odmah se tu našao kolega Pejić, koji pomaže u svemu da se ovaj čin koliko toliko na dostojanstven način obavi u ovom haotičnom vremenu. Stižu informacije da će danas biti sahranjeni i borci koji su poginuli u akciji na Aerodromskom naselju, te da se otvara nova parcela grobnih mjesta.

17. 01. 2022. u 18:00