Novosti istorijski dodatak

DA LI SU USTAŠE UREDNO POPISIVALE ŽRTVE? Poluvekovna brojčana projekcija najvećeg srpskog grada pod zemljom

DA LI SU USTAŠE "UREDNO POPISIVALE" ŽRTVE? Poluvekovna brojčana projekcija najvećeg srpskog grada pod zemljom

KAKO stvari sada stoje, na putu smo da poluvekovna brojčana projekcija najvećeg srpskog grada pod zemljom (uz sužitelje Jevreje, Cigane i nepoćudne Hrvate) padne u savsku vodu jer nije potvrđena imenima u dostupnoj dokumentaciji. Moj porodični udeo je npr. popisan: dva Markovića iz Zvornika, Vladimir i Ljubomir, majčini stričevi - ukoliko ne računamo hercegovačke jame kao isturene punktove futurističkog projekta što se u Jasenovcu udarnički ostvarivao.

22. 02. 2023. u 17:55

KAD JE TITO OTKUPLJIVAO ŽITO: Novo istorijsko svetlo na sve faze i privide jugoslovenskog projekta

KAD JE TITO OTKUPLJIVAO ŽITO: Novo istorijsko svetlo na sve faze i privide jugoslovenskog projekta

KOJU GOD etapu iz novije srpske istorije uzeli za temu istorijskog dodatka "Novosti", na primer iz perioda neposredno po oslobođenju, i iz kojeg god ugla pristupali - hronološkog, tematskog ili nekog trećeg - otkriće se jedna zajednička, antisrpska, "linija" i suština. Zapravo, ne samo da će se otkriti, nego će se i nametnuti, kao neprekidna i neprekinuta, kao neka vrsta konstante i lajtmotiva u tom dramatičnom i haotičnom vremenu.

19. 02. 2023. u 17:00

POBUNA NARODA ZBOG OBAVEZNOG OTKUPA: Zatvorske kazne i prinudni rad kao snažan odgovor države

POBUNA NARODA ZBOG OBAVEZNOG OTKUPA: Zatvorske kazne i prinudni rad kao snažan odgovor države

U IZVEŠTAJU KOJI JE dostavljen Blagoju Neškoviću, navodi se da su ponegde preduzete mere bile preoštre, a da ipak nisu postigle cilj. Kao primer navođeno je hapšenje 5 lica u okrugu požarevačkom koja su osuđena na 2-3 god. prisilnog rada i na konfiskaciju od 3-4 ha zemlje, i zbog toga otkup u srezu moravskom nije uspeo. Ili npr. sud u Novom Kneževcu osudio je jednog kulaka na 13 god. lišenja slobode sa prinudnim radom zato što nije predao kukuruz, ili u srezu alibunarskom hapšen je veliki broj seljaka i potom puštan a da nisu predavani sudu.

18. 02. 2023. u 17:00

PARTIJSKO OSVAJANJE SELA: Bunt zbog brutalnosti za vreme obaveznih otkupa posle 1945. godine

PARTIJSKO OSVAJANJE SELA: Bunt zbog brutalnosti za vreme obaveznih otkupa posle 1945. godine

OSLOBODILAČKI i građanski rat u Jugoslaviji, a posebno u Srbiji i među Srbima, unesrećio je srpsko selo i mirno stanje zamenio nemirnim i neizvesnim. Sa slobodom, kojoj su najviše doprineli, srpski seljaci kao borci, skojevci ili komunisti sticali su zavidne položaje u partijskoj i državnoj hijerarhiji, (obično miliciji i vojsci), i bili zahvalni za to novoj vlasti i Titu.

17. 02. 2023. u 17:00

ROBIJAŠNICE PUNE UZORNIH SELJAKA: Greška koju je Tito priznao, vođena pogrešna politka prema selu

ROBIJAŠNICE PUNE UZORNIH SELJAKA: Greška koju je Tito priznao, vođena pogrešna politka prema selu

U NOVOM KNEŽEVCU demonstracije protiv kulaka nisu uspele, jer se nije odazvao dovoljan broj ljudi. Partijski aktivisti su kritikovani za oportunizam i nedoslednost: "Upuštaju se sa kulacima u izračunavanje pravilnosti njihovog obračuna, pa kad (jer ne umeju da računaju) sednu na kulakovo tvrđenje da on (eto i račun kaže) nema žita, onda govore: "Pa što su me onda kod tebe poslali.

16. 02. 2023. u 17:00

GLAVA SE GUBILA ZBOG PEDESET KILOGRAMA ŽITA: Teror lokalnih partijskih aktivista prilikom planskog otkupa

GLAVA SE GUBILA ZBOG PEDESET KILOGRAMA ŽITA: Teror lokalnih partijskih aktivista prilikom planskog otkupa

NEZAPaMĆENE drakonske kazne su bile jedan od načina da se utera strah u kosti kulacima i odagna svaka želja za prikrivanjem viškova. Navodimo samo neke od drastičnijih primera. ("Ima dve vrste ubeđivanja, ubeđivanje rečima i ubeđivanje preko leđa" - objasnio je J. B. Tito na 2. kongresu KP Hrvatske. ) Sava Marjanović, zvani Boža iz Deliblata kod Kovina, posednik 35 jutara zemlje, zbog optužbe da je sakrio 2.974 kg kukuruza, osuđen je 1947. od Sreskog suda u Kovinu na 10 godina, konfiskaciju 20 jutara zemlje i 6.400 kg pronađenog kukuruza.

15. 02. 2023. u 17:00

VOJVODINA HRANILA CELU JUGOSLAVIJU: Progon seljaka posle zamerki politici KPJ od strane sovjetskog rukovodstva

VOJVODINA HRANILA CELU JUGOSLAVIJU: Progon seljaka posle zamerki politici KPJ od strane sovjetskog rukovodstva

VEĆI BROJ KAŽNjENIH lica zbog otkupa nije samo posledica rigoroznije politike otkupa u Srbiji, već i objektivno najvećeg stepena opterećenosti ove republike. Vojvodina je bila baza otkupa. Srbija je u ukupnom planu otkupa belih žitarica za 1947. bila zadužena sa skoro 70% od cele količine, a Vojvodina je sama davala gotovo dve trećine žita u Srbiji ili blizu 47% na nivou Jugoslavije.

14. 02. 2023. u 17:00

ČVRSTA RUKA PARTIJE U VREME OBAVEZNOG OTKUPA: Fenomen represije na selu u Srbiji od 1945. do 1953. godine

ČVRSTA RUKA PARTIJE U VREME OBAVEZNOG OTKUPA: Fenomen represije na selu u Srbiji od 1945. do 1953. godine

OTKUP je kao privremena mera u privredi ozakonjen odmah po okončanju rata. Opravdanje je nađeno u činjenici da ratom opustošena poljoprivreda nije bila u stanju da obezbedi prehranu stanovništva. Rekvizicija kao oblik snabdevanja i prehranjivanja ljudi u ratnim uslovima sprovođena je kao mera iz nužde sve do polovine 1945, kada se donose prvi propisi koji regulišu otkup, kao deo planske privrede.

13. 02. 2023. u 17:00

OPTUŽEN ZA SARADNJU SA STRANIM SLUŽBAMA: Kazneni postupak države u slučaju protiv Dragoljuba Jovanovića

OPTUŽEN ZA SARADNJU SA STRANIM SLUŽBAMA: Kazneni postupak države u slučaju protiv Dragoljuba Jovanovića

UBRZO POSLE Jovanovićeve diskusije o Petogodišnjem planu, već 15. maja 1947. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ dao je odobrenje za pokretanje krivičnog postupka protiv D. Jovanovića. Pre toga, on je lišen funkcije u stranci (oktobar 1946), kao i mesta profesora na Pravnom fakultetu (avgust 1946) i svih političkih funkcija (poslanika u Skupštini Srbije i potpredsednika Narodnog fronta).

10. 02. 2023. u 17:00

TITO JE BIO NEUMOLJIV: Sve o eliminaciji Dragoljuba Jovanovića

TITO JE BIO NEUMOLJIV: Sve o eliminaciji Dragoljuba Jovanovića

OKUŠAJ stvaranja prave parlamentarne opozicije u Titovoj Jugoslaviji desio se u okviru seljačkih partija i sudske procese Dragoljubu Jovanoviću (Narodna seljačka stranka) treba razumeti u kontekstu politike komunističkih partija prema seljačkim političkim partijama u istočnoevropskim zemljama posle zaoštravanja Hladnog rata.

09. 02. 2023. u 17:00