U PIROTU je otvoren Međunarodni skup kardio-nefrologa, koji će u naredna dva dana govoriti o najnovijim dostignućima i otkrićima ove grane medicine, ali i o problemima sa kojima smo se susretali poslednjih 18 meseci, tokom epidemije kovida 19.

Komentari (0)