Digitalni svet - obrazovanje za budućnost

Digitalni svet - obrazovanje za budućnost

Svedoci smo ubrzanog razvoja tehnologije i pojave novih zanimanja. Činjenica je da ne znamo koja će zanimanja postojati u budućnosti, ali je sasvim sigurno da će za obavljanje bilo kakvog posla biti neophodno poznavanje i korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija (IKT).

24. 11. 2022. u 15:33

RADNA GRUPA PROTIV NASILJA: Sastanak ministra Ružića sa predstavnicima sindikata

RADNA GRUPA PROTIV NASILJA: Sastanak ministra Ružića sa predstavnicima sindikata

NA sastanku ministra prosvete Branka Ružića sa predstavnicima reprezentativnih sindikata dogovoren je rad Radne grupe za prevenciju i sankcionisanje nasilja u školama koja će razmatrati predloge i ideje za usavršavanje sistema podrške prevenciji i rešavanja nasilja u školama i većeg poštovanja reda i rada u njima, a u koju će biti uključeni i predstavnici sindikata.

21. 11. 2022. u 22:38