PRIMENA Zakona o sprečavanju korupcije, usaglašenog sa preporukama država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope - GREKO, počela je danas.

Komentari (0)