MINISTARSTVO ZA POVRATAK: Obezvedili ogrev najugroženijim porodicama na Kosmetu

D. ZEČEVIĆ

17. 12. 2020. u 23:36

МИНИСТАРСТВО ЗА ПОВРАТАК: Обезведили огрев најугроженијим породицама на Космету

Foto: Ministarstvo

MINISTARSTVO za zajednice i povratak finansiralo je i uspešno realizovalo nabavku i raspodelu 250 metara kubnih ogrevnog drveta.

Korisnici ove pomoći bile su 83 najugroženije porodice sa ukupno 239 članova iz opština Uroševac, Štrpce, Prizren, Obilić, Vučitrn, Istok, Klina i Peć.

- Porodice koje su, u saradnji sa opštinskim kancelarijama za povratak i zajednice i predstavnicima nevećinskih zajednica, bile odabrane za pomoć u ogrevnom drvetu su interno raseljena lica, ugrožena staračka domaćinstva, mnogočlane porodice, povratnici i pripadinici nevećinskih zajednica koji žive u izolovanim sredinama - ističu iz Ministarstva za povratak i zajednice tzv. Kosova.

Oni dodaju da je ovo ministarstvo u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu i partnerskom Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), nedavno sprovelo akciju raspodele drva za ogrev povratnicima kojima su u 2020. godini bile izgrađene kuće. Ubrzo nakon ove uspešno sprovedene akcije, na adresu ministarstva od pojedinih lokalnih uprava, raseljenih lica i socijalno ugroženih porodica su pristigli mnogobrojni novi zahtevi za dodelu ogrevnog na koje je ministarstvo pozitivno odgovorilo.

- Samostalno ili u saradnji sa partnerima iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Ministarstvo za zajednice i povratak je od početka zime pomoglo 178 porodica - podvlače iz kosovskog Ministarstva za povratak i zajednice.

Foto: Ministarstvo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)