GODINA 1918. predstavljala je značajnu prekretnicu u životu Evrope i sveta.