Korona virus kriza u Austriji prouzrokovala je značajan rast nezaposlenosti.


Servisu za zapošljavanje (AMS) prijavljeno je u ponedeljak 16. 000 novih nezaposlenih.


Direktor AMS Johanes Kopf je radiju „Oe1“ kazao da polazi od toga da će ova nedelja biti veoma teška za trzište rada.


AMS računa da će stotine hiljade ljudi ostati bez posla.


Najavio je da će, zbog korona virusa i gužvi, AMS po prvi put I retroaktivno prihvatiti zahteve za nezaposlenost i odobriti sve pomoći.


Kopf ukazuje da je za snažni rast nezaposlenosti pre svega uzrok što je zimska turistička sezona mesec dana ranije okončana, a i što, za razliku od uobičajenih ponedeljaka, gotovo niko nije stupio na novo radno mesto.


Mnoge kompanije u Austriji, usled mera za smanjenje širenja korona virusa, obustavile su rad.


Tako je koncern „Magna“ iz Graca objavila da do kraja meseca obustavlja u potpunosti proizvodnju, što pogađa 6. 000 zaposlenih.


Mnoga preduzeća prijavila su skraćeni rad za svoje zaposlene, zbog čega je parlament usvojio novi zakon, koji predviđa mogućnost da se radno vreme zaposlenima preko dužeg vremena smanji na 1,1 odsto, što do sada nije bilo moguće, a treba da doprinese tome da ne dođe do daljeg rasta nezaposlenosti.