NOVA PROFESIJA: Javnotužilački istražitelji-specijalci za složena krivična dela

Tanjug

06. 05. 2019. u 14:43

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) zalaže se za uvođenje nove krivično-pravne profesije u domaći pravni sistem - javnotužilačkih istražitelja

НОВА ПРОФЕСИЈА: Јавнотужилачки истражитељи-специјалци за сложена кривична дела

Depositphotos

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) zalaže se za uvođenje nove krivično-pravne profesije u domaći pravni sistem - javnotužilačkih istražitelja, koji bi se, po nalogu javnog tužioca posvetili samo rasvetljavanju kompleksih krivičnih dela koja moraju da reše hitno, poput otmica ili ubistava.

Ideja je da se u skladu sa principima tužilačke istrage, predstojećim izmenama Zakona o javnom tužilaštvu predvidi da Republički javni tužilac sastavlja godišnju listu istražitelja koje bi javni tužioci angažovali na prikupljanju dokaza, imajući u vidu predmete istrage, iskustvo, specijalizaciju i kvalifikacije za istraživanje konkretnih krivičnih dela.

Kriterijumi za odabir istražitelja trebalo bi da budu uređeni posebnim zakonom, mada kako za Tanjug kažu u UST, u sistemima evropskih zemalja koje imaju ovu profesiju, istražitelji su mahom aktivni policijcijski službenici i pripadnici službi bezbednosti, koji su se u svom radu već susretali sa prikupljanjem dokaza u krivičnim postupcima.

To mogu da budu i lica, koja su ispunila uslove za odlazak u penziju, budući da zbog beneficiranog radnog staža ovi ljudi relativno rano idu u penziju, a UST smatra da je ovo prilika da se njihovo neprocenjivo radno iskustvo i dalje koristi za rasvetljavanje krivičnih dela, umesto da nakon penzionisanja svoja znanja prenose u civilnom sektoru.

U praksi, to bi značilo da svaki javni tužilac sa spiska bira određeni broj istražitelja, koji bi se u potpunosti posvetili preduzimanju dokaznih radnji na osnovu instrukcija i pod njegovim nadzorom.

Istražitelji bi se, za razliku od pripadnika MUP-a koji imaju svakodnevno veliki broj slučajeva u radu, isključivo posvetili onim slučajevima koji zbog svoje kompleksnosti traže naročitu hitnost u postupanju.

Primer za to, kako kažu u UST, mogla bi biti otmica, ubistvo ili neko drugo teško krivično delo, kojim bi se istražitelji pod kontrolom tužilaštva bavili svakodnevno, oslobođeni obaveze da paralelno rade na više predmeta istovremeno, kao što je to slučaj u MUP-u.

Predsednik UST Nenad Stefanović smatra da bi ovakav rad bi doprineo efikasnom sprovođenju istrage i prikupljanju dokaza koji bi svojim kvalitetom i brojnošću dali čvrstinu optužnicama i vodili ka osuđujućim presudama.

Istražitelji bi prema ovoj ideju, mogli da budu na duži vremenski period imenovani kao javni istražitelji u tužilaštvu i radili bi pod neposrednom kontrolom javnog tužioca, kome bi i disciplinski odgovarali za kvalitet rada.

Uvođenje istražitelja u krivično pravni sistem bi, kako objašnjava Stefanović, za posledicu bi imalo veću kontrolu javnog tužilaštva nad predistražnim postupkom, a iniciralo bi i izmenu Zakonika o krivičnom postupku u pogledu uvođenja disciplinske odgovornosti za istražitelje.

Pored ove velike novine, UST se zalaže da se izmenama Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o sudijama, uvede beneficirani radni staž za tužioce i sudije, poput onog za koji su se ranije izborili pripadnici MUP, vojske i bezbednosnih službi.

U tom kontekstu UST je najavio da će od DVT i VŠ tražiti da se hitno obavi procena rizika, kako bi se javno objavili podaci o broju prijavljenih fizičkih napada i pretnji upućenih tužiocima i sudijama ili članovima njihovih porodica, kao i o broju prevremeno penzionisanih tužilaca i sudija i prestanaka pravosudnih funkcija usled smrti.

Udruženje tvrdi da su tužilačka i sudijska profesija izuzetno stresna i odgovorna zanimanja, koja su prva na udaru kriminala i u kojima se svakodnevno donose odluke od kojih zavise ljudske sudbine.

Takođe, imajući u vidu predlog da se pripadnicima MUP, vojske i bezbednosnih službi obezbede stanovi po privilegovanim cenama kvadrata, UST smatra da bi i sudije i tužioci morale da imaju jednak tretman države, budući da se "u borbi protiv kriminala nalaze na direktnom udaru i rizikuju sve što imaju".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije