Korak po korak: Kako se pokreće ostavinska rasprava

V. N.

07. 02. 2020. u 12:01

Rasprava o zaostavštini je važan pravni postupak, a najvažnije detalje vezane za ostavinsku raspravu objašnjava advokat Ksenija Z. Bulatović

Корак по корак: Како се покреће оставинска расправа

RASPRAVOM o zaostavštini ili ostavinskim postupkom utvrđuje se ko je ostavilac, ko su njegovi naslednici, imovina koja čini zaostavštinu, ali i dugovi preminulog. Kako se ona organizuje, za dodatak "Penzioner", objašnjava advokat Ksenija Z. Bulatović.

1. KORAK

Postupak pokreće sud po službenoj dužnosti čim sazna da je neko umro na području njegove nadležnosti. Moguće je i da zainteresovana stranka, naslednik ili poverilac dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način predloži pokretanje ostavinskog postupka.

2. KORAK

Matičar upisuje smrt u matičnu knjigu umrlih i dužan je da u roku od 30 dana dostavi sudu umrlicu. Sud donosi rešenje kojim poverava javnom beležniku da sastavi smrtovnicu i preda je sudu u roku od 30 dana.

3. KORAK

Po pozivu beležnika srodnici umrlog dostavljaju osnovne podatke o preminulom, o imovini koja čini zaostavštinu i osobama koje mogu biti pozvane na nasleđe. Beležnik proverava da li je posle umrlog ostao testament i ako jeste prosleđuje ga sudu i istom beležniku se poverava ostavinska rasprava.

4. KORAK

Zakazuje se ročište na koje se pozivaju svi koji polažu pravo na nasleđe i zakonski i testametarni naslednici. Tada se raspravlja o svemu vezanom za nasleđe, a naročito o pravu na nasleđe i veličini nasleđenog dela.

6. KORAK

Ako su među naslednicima sporne neke činjenice postupak će biti prekinut i oni se upućuju da pokrenu sudski postupak radi utvrđenja spornih prava. Ako nema spora, imovina se podeli prema zakonskom pravu na nasleđe ili dogovoru.

7. KORAK

Naslednici su dužni da daju jasnu izjavu da li se primaju ili odriču nasleđa. Niko ne može da se prihvati nasleđa delimično ili pod uslovom. Kad se utvrdi kome pripada pravo na nasleđe, onda se donosi rešenje o nasleđivanju, čime se okončava postupak.

8. KORAK

Kad nije poznato da li preminuli ima naslednika, sud oglasom poziva one koja polažu pravo na nasleđe da se prijave u roku od godinu dana. Ako se ne prijavi nijedan naslednik, sud će doneti rešenje kojim zaostavštinu predaje na uživanje Republici Srbiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)

Dalibor

19.05.2020. 05:57

Moj tast je umro pre 7 godina, moju suprugu i tastu nikad niko nije pozvao da se ro resi. Sada mene zanima: moja supruga ima sestru,ali ona je udata,a moja supruga i ja zivimo sa tastom. Mene zanima kako da moja supruga pokrene imovinsku raspravu i da li ima sanse da deo kuce pripadne njenoj sestri,s'obzirom da mi ovde zivimo i odrzavamo kucu i placamo racune? Hteo bi da radim krov i grejanje,a necu dok se to ne resi