PRAVNI fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizovaće prijemni ispit i na mađarskom jeziku. Kandidati koji se odluče za prijemni na manjinskom jeziku, moraće, međutim, da polažu još jedan test - iz srpskog jezika. Ovo, za "Novosti", potvrđuje prodekan fakulteta prof. dr Branislav Ristivojević i kaže da je test iz srpskog obavezan, jer su studije akreditovane na srpskom jeziku, pa moraju da se uvere da kandidati govore jezik na kojem se odvija celokupna nastava.

Prijemni na mađarskom uveden je sudskom odlukom, po tužbi Saveza mađarskih učenika Vojvodine. Drugostepena presuda je doneta u njihovu korist i Pravni fakultet, najavljuje Ristivojević, poštovaće odluku suda.

Drugi test, na srpskom jeziku, mađarska manjina naziva novim primerom diskriminacije, pa najavljuju čak i mogućnost novog sudskog spora. Predstavnici mađarske nacionalne manjine smatraju da se njihovi kandidati za upis na fakultet ovim potezom stavljaju u neravnopravan položaj. Ristivojević, međutim, tvrdi da nije reč o diskriminaciji, i navodi primer da, ako neko želi da studira medicinu na engleskom, mora da dokaže da zna taj jezik. Tako je i za studiranje na srpskom potrebno znanje jezika na B2 nivou.

PROČITAJTE I:Srpske škole u Hrvatskoj posle 20 godina

- Na Univerzitetu u Novom Sadu gluma može da se studira na srpskom i na mađarskom. Na ta dva jezika su organizovani i prijemni ispiti i to je sasvim prirodno - kaže prof. Ristivojević. - Proveru znanja srpskog jezika ne organizujemo samo za pripadnike mađarske nacionalne manjine niti studente smemo da delimo prema nacionalnoj pripadnosti. Isto se odnosi i na strance koji bi želeli da studiraju na srpskom.

Naš sagovornik objašnjava da su u više navrata Savezu mađarskih učenika Vojvodine nudili besplatnu pripremnu nastavu iz srpskog jezika, jer je to najbolji način da se pripreme za studije i kasniji rad u pravosuđu, na zvaničnom, srpskom jeziku. Smatra da su ti đaci, ako ne poznaju dobro srpski jezik, sami sebe uskratili za znanje i mogućnost da komuniciraju sa drugima.

- Nigde u Evropi ne postoji ovakav presedan - kaže Ristivojević. - Ne može neko da bude pravnik, a da ne govori službeni jezik zemlje u kojoj živi i radi. Zato je i prijemni na manjinskom jeziku privilegija, a ne ispravljanje diskriminacije.

POLAGANjE NA PET JEZIKA

POSLE presude da Mađari imaju pravo na prijemni na maternjem, to pravo mogu da ostvare i sve ostale manjine čiji su jezici u službenoj upotrebi u Vojvodini. Tako bi moglo da se dogodi da budući brucoši zatraže da na Pravnom fakultetu test polažu i na slovačkom, rumunskom, rusinskom ili hrvatskom jeziku.