DOK se u svih 28 zemalja Evropske unije očekuje ratifikacija odluke da se amalgamske plombe zabrane za decu mlađu od 15 godina, trudnice i dojilje počevši od 1. jula 2018. godine, kod nas se ovi zubni ispuni masovno koriste jer su jeftini i dugotrajni.

Kontroverza oko amalgamskih plombi traje već skoro dve decenije. Protivnici njihove upotrebe tvrde da su toksične za pacijente, stomatologe i životnu sredinu zbog žive koju sadrže. Pristalice, pak, smatraju da su one bezbedne i dva puta duže traju od "belih" plombi, lako se postavljaju i jeftinije su za 30 odsto. Oni, takođe, tvrde i da protivnici "zubne žive" žele da uvedu kompozitne (bele) plombe jer one donose veću zaradu.

U intervjuu za "Večernje novosti" profesor dr Zoran Vulićević, upravnik Klinike za dečiju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, kaže da oni ne koriste amalagmske ispune kod dece već 15 godina:

- Zubni amalgam je prevaziđen jer je toksičan zbog žive koju sadrži. Najotrovniji je u trenutku kada se postavlja, zatim godinama oslobađa živu u organizam, a na kraju kada se ta plomba skida i odbacuje ona postaje toksična i za životnu sredinu. Zato u zemljama razvijenog sveta svaka savremena stomatološka stolica ima poseban amalgam separator, jer se ove plombe masovno uklanjaju i njime se sprečava da se odbacuju u kanalizaciju.

* Ima mišljenja da su i kompozitne plombe toksične u reakciji sa pljuvačkom i krvlju?

- Tačno je. Ali zato je naša klinika, koja je lider u uvođenju novih stomatoloških pristupa, nabavila posebnu tehniku kojom se sprečava da se bilo koja supstanca koja se koristi tokom zubarske intervencije proguta, već se izbacuje napolje.

* Koja je to tehnika?

- To su posebne mašine pomoću kojih se pacijentu u usta postavlja vrlo tanka guma. Tehnika se naziva postavka koferdama od lateksa koji kao "kabanica" onemogućava da bilo šta ode u grlo, već se eliminiše iz usta.

* Osim kompozitnih plombi, koji još savremeni materijali se koriste za plombiranje zuba?

- Materijal koji se danas najčešće koristi u dečjoj stomatologiji je kompomer, nastao kombinovanjem kompozita i glas-jonomera. On je idealan za primenu kod dece jer je objedinio sve dobre osobine oba materijala od kojih potiče. Biokompatibilan je, otpušta fluoride i pravi dobru vezu sa zubom. Njegova specifičnost je i u tome što može da se farba u boju po želji najmlađih pacijenata. Na taj način se smanjuje stres zbog dolaska kod zubara i stvara se veće poverenje i saradljivost.

PRIMENA LASERA Koliko je značajna primena lasera u stomatologiji?
- Kao i u drugim granama medicine laser je postao bitan i u stomatološkoj praksi. Njegov efekat na meka tkiva obezbeđuje manje invazivnu, hirurgiju bez krvi, minimum postoperativnih komplikacija i intervenciju bez bola. Laseri za tvrda tkiva omogućavaju efikasnu terapiju karijesa, omogućuju efikasno kondicioniranje gleđi, kvalitetnu pripremu izbušenog zuba i po potrebi efikasnu sterilizaciju očišćenog i obrađenog kanala korena zuba.

* Bušenje zuba je stres i za odrasle, ima li inovativnih pristupa da ono bude prijatnije?

- Na našoj klinici već primenjujemo minimalno invazivne tehnike i tretmane. Na primer, više ne bušimo velike rupe u zubima, a u nekim slučajevima to ne radimo ni bušilicom. Kada nam dubina karijesne lezije to dozvoljava, koristimo se vrhunskom tehnologijom - vazdušnom abrazijom. Ova minimalno invazivna metoda uklanja površinski karijes. Budući da uklanja isključivo izmenjenu gleđ zuba, pa nije potrebno bušenje, za ovaj terapijski postupak ne koristi se anestezija. Tako da odlazak kod zubara, za decu, odavno ne mora više da bude "noćna mora".

* Ipak ima dece za koju je i vazdušna abrazija teško prihvatljiva?

- Istina je da pojedina deca teško prihvataju zubarsku intervenciju. Zato se u razvijenim zemljama u stomatologiji koristi inhalaciona sedacija gasom "smejavcem". Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju u Beogradu jedina ima licencu za primenu ovog gasa i obučene lekare, ali ne koristimo taj aparat jer smo jedini na našem tržištu i zbog toga nemamo podršku servisera ove vrste opreme jer je neisplativo. Iskreno se nadam da će država prevazići inertnost po ovom pitanju i stvoriti uslove da ova vrsta sedacije bude rasprostranjenija.


POSEBNE POTREBE

Koliko mališana godišnje koristi zdravstvene usluge Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju?

- Godišnje se na Klinici primi 300 dece sa posebnim potrebama kojima se pružaju usluge u opštoj anesteziji. Inače, mi ispunjavamo jednu desetinu zdravstvenog plana Stomatološkog fakulteta, a veoma smo mala ustanova. Tako je zaista veliki broj najmlađih koji ovde dolaze jer nudimo najsavremenije stomatološke usluge, a cena plombe je od 400 dinara. Ipak, najponosniji smo što smo jedina ustanova u zemlji koja pruža zubarske usluge deci sa posebnim potrebama, deci oboleloj od malignih bolesti, a imamo i ugovor da brinemo o zdravlju zuba nezbrinute dece iz doma u Sremčici.