odluka

ODLUKA SAVETA ZA ŠTAMPU

ODLUKA SAVETA ZA ŠTAMPU

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 24.2.2022. godine, jednoglasno donosi

07. 03. 2022. u 12:05