Miroslav Antić

PESNIK LJUBAVI, NEBA I PTICA: Naučni skup Poetika Miroslava Antića u okviru projekta posvećenog književnosti za decu i mlade

PESNIK LJUBAVI, NEBA I PTICA: Naučni skup "Poetika Miroslava Antića" u okviru projekta posvećenog književnosti za decu i mlade

SLAVA je od početka pratila njegovo delo, a neretko, išla ispred njega. Ovo je otvarajući naučni skup "Poetika Miroslava Antića", na Učiteljskom fakultetu, istakao profesor Aleksandar Jovanović, koji je osnivač projekta "Poetika srpske književnosti za decu i mlade". Današnja manifestacija deo je tog projekta, a dosada su održani skupovi i objavljeni zbornici o Dušku Radoviću, Grozdani Olujuć, Momi Kaporu i Grigoru Vitezu.

16. 11. 2021. u 19:18