Ustav Republike Srbije

DRŽAVA HOĆE DA MENJA NORMU SRPSKOG JEZIKA: Dopis Matice srpske Ministarstvu povodom nacrta nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

DRŽAVA HOĆE DA MENJA NORMU SRPSKOG JEZIKA: Dopis Matice srpske Ministarstvu povodom nacrta nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

BUDUĆI da ravnopravnost polova, odnosno žena i muškaraca, omogućava ne samo realizaciju različitih potencijala svakog pojedinca, već čini i da čitavo društvo bude snažnije integrisano te da funkcioniše na efikasniji način, Matica srpska pozdravlja i podržava sva nastojanja da se ova oblast društvenih odnosa unapredi.

30. 11. 2021. u 11:37