prirodne nepogode

KOME SMETA DIM, SAM PLAĆA NOVI SMEŠTAJ! Evo kakva su prava turista ako se na putovanju desi požar, poplava ili epidemija

KOME SMETA DIM, SAM PLAĆA NOVI SMEŠTAJ! Evo kakva su prava turista ako se na putovanju desi požar, poplava ili epidemija

TURISTI u inostranstvu sami plaćaju penale i izdvajaju dodatni novac za novi smeštaj ukoliko otkažu i promene hotel ako smatraju da su ugroženi požarima, dimom, poplavama ili epidemijama. Ako nadležni u nekoj od tih zemalja ne proglase vanrednu situaciju ili hoteli sami ne procene da je potrebna evakuacija ili premeštaj, trošak menjanja hotela je na putniku.

05. 08. 2021. u 22:13