KAKO bi otpadne vode kanalizacionog sistema Novog Sada ubuduće odlazile u Dunav prečišćene po najsavremenijim evropskim standardima, proteklih nekoliko godina obavljen je značajan deo priprema za ostvarivanje velikog i skupog projekta izgradnje Centralnog prečistača (CP) koji će biti lociran, u skladu sa ranije donetom odlukom Skupštine grada, na lokaciji Rokovog potoka na sremskoj strani grada.

Komentari (0)