EU je najoštrije osudila prijavljeno granatiranje obdaništa u Stanici Luganskoj uz konsataciju da je takvo neselektivno granatiranje civilne infrastrukture potpuno neprihvatljivo i da predstavlja jasno kršenje primirja i sporazuma iz Minska.

Komentari (0)